Gazetelerin toplum hayatındaki önemini belirtiniz.


 •  Gazetelerin toplum hayatındaki önemini belirtiniz.
 • Toplumların aydınlanmasında, reaksiyon göstermesinde gazetenin önemli bir rolü vardır. 
 • İnsanların haber alma ihtiyacını karşılar.
 •  Her türlü yenilik, değişimin topluma ulaşmasını sağlar.
 •  Kamusal görevlerin tam anlamıyla ve gerçeğe uygun yerine getirilmesini sağlar. 
 • Görüşlerin yayılmasını sağlar. 
 • Toplumun bilmesi gereken olaylar, durumlar halktan gizlenmez, gazete bu açıklığı sağlar
 •  Toplumu iç ve dış olaylar hakkında bilgilendirir, bilinçlendirir.
 • Toplumun çıkarlarına ters düşecek işler yapanlar teşhir edilir. 
 •  Adaletin sağlanmasına katkıda bulunur. 
 • Kamuoyu oluşturur. 
 • Dil birliği sağlar. 
 • Gazetenin kültür-sanat ve edebiyatla ilgili haber vermesi, edebi ürünlere halkın kolayca ulaşmasını sağlaması kültürel işevidir.