“Hicret”, “muhacir” ve “ensar” kavramlarının anlamlarını sözlükten araştırınız.

“Hicret”, “muhacir” ve “ensar” kavramlarının anlamlarını sözlükten
araştırınız. HİCRET :
Dini sebeplerle bir yerden diğer bir yere göçme ve özellikle Hz. Peygamber'in(sas) Mekke'den Medine'ye göç etmesi olayı. 
 Muhacir:

 Mekke'nin fethine kadar geçen süre içinde, dini uğruna, evini-barkını, malını-mülkünü, âilesini, kabîlesini, akrabasını, bütün varlığını Mekke'de bırakarak peygamber efendimizin(sas)  izniyle Medine'ye göç eden Mekke'li Müslümanlara "Muhâcirler" adı verilmiştir.

 Ensar: 

Ensar, Arapçada "yardım edenler, yardımcılar" demektir  Mekkeli Müslümanlara yardım eden Medineli Müslümanlara da Ensar denir Peygamberimiz Ensar ve Muhaciri kardeş ilan etmiş, onlar da bu kardeşliği gerçekten uygulamışlardır.