Hoca Ahmet Yesevi, Abdülkadir Geylani, Bahaeddin Nakşibend, Mevlânâ ve Hacı Bektaş Veli. Yukarıda isimleri verilen İslam büyükleri hakkında neler biliyorsunuz?2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 85

Hoca Ahmet Yesevi, Abdülkadir Geylani, 
Bahaeddin Nakşibend, Mevlânâ ve Hacı Bektaş Veli. 
Yukarıda isimleri verilen İslam büyükleri hakkında neler biliyorsunuz?2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 85