Hz. Muhammed’in Medine’deki tüm Müslümanları kardeş ilan etmesinin amacı ne olabilir?

  www.bolcevap.com din kültürü editörü tarafından hazırlanmıştır. ÇALMAYIN !!!

Hz. Muhammed’in Medine’deki tüm Müslümanları kardeş ilan etmesinin
amacıne olabilir?
              
  Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik müessesesi, maddî mânevi yardımlaşma ve birbirlerine vâris olma esasına dayanıyor, bu suretle Muhacirlerin yurtlarından ayrılmalarından dolayı duydukları keder ve üzüntüyü giderme, onları Medinelilere ısındırma, onlara güç ve destek kazandırma gayesini güdüyordu.
                 Bu kardeşlik sayesinde, Allah ve Resulünün muhabbetinden başka her şeylerini geride bırakmış bulunan Muhacirlerin iâşe ve iskân meseleleri de hâl yoluna girmiş oluyordu.
                  Kurulan bu kardeşlik sayesinde büyük bir içtimâi yardımlaşma da temin edilmiş oldu. Muhacir Müslümanlar, sıkıntıdan kurtuldu.