Kur’an-ıKerim’in ilk gelen ayetleri: “Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanıaşılanmışbir yumurtadan (embriyo) yarattı. Oku, senin Rabb’in kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir.” Alak suresi, 1-5. ayetler. Yukarıdaki ayetlerin vermek istediği mesajlarıarkadaşlarınızla tartışınız.

Kur’an-ıKerim’in ilk gelen ayetleri:
“Yaratan Rabb’inin adıyla oku! O, insanıaşılanmışbir yumurtadan (embriyo)
yarattı. Oku, senin Rabb’in kerem sahibidir. O, kalemle (yazmayı) öğretendir.
İnsana bilmediğini öğretendir.”
Alak suresi, 1-5. ayetler.
Yukarıdaki ayetlerin vermek istediği mesajları arkadaşlarınızla tartışınız.İslâm, Cenab-ı Hakk’ın insanlık âlemine son mesajı olup, kıyamete kadar olacak bilimsel gelişmelere uygun bir ilim ve araştırmaya teşvik etmiştir.
 Yukarıdaki âyetten, Kur’an’ı okurken besmele çekmenin gereğini istidlâl etmiştir. Çünkü âyette Rabbinin adıyla, O’nun yardımını dileyerek okuması emredilmiştir.Diğer yandan okuma emri genel anlamda; bilim, kültür ve san’atın çok gelişeceğine işaret eder. Nitekim önceki peygamberler dönemine göre, bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği ve bunun okuma, bilgilenme ve bu bilgiyi sürekli geliştirme yoluyla gerçekleştiği bilinmektedir.