Kur’an-ı Kerim’in sayfa düzeninde neler bulunur?

Kur’an-ı Kerim’in sayfa düzeninde neler bulunur?

Ayet:
Sureleri oluşturan bir veya bir kaç cümleden oluşan bölümlere denir. Bir sayfadan oluşan ayetler olabildiği gibi tek bir harften oluşan ayetler de vardır.

Sure:
Kur’an-ı Kerim’in değişik sayıdaki ayetlerinden oluşan bölümlere sure denir. Toplam 114 sure bulunmaktadır. 

Cüz:
Kur’an’ın her yirmi sayfasına bir “cüz” denilmektedir ve toplam 30 cüz bulunmaktadır.