Home » , » MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 74

MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 7474.SAYFA
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET

1. “Alelade Bir Sinek” başlıklı metinde altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını yazınız.
oturmuş > kalkmış
açık > kapalı
başladı > bitti
kolay > zor
canlandırmaya > öldürmeye
uzaklaştı > yaklaştı
sonra > önce
kalktım > oturdum
faydasını > zararını
gece > gündüz
içinde > dışında
iyilik > kötülük
büyük > küçük
temizlemekten > kirletmekten

2. Parçada geçen “macera, savuştur-, büyük, canlandır-, maharetli” kelimelerinin eş anlamlılarını yazınız. Dilde eş anlamlı kelimelerin bulunmasında kültürler arası etkileşimin rolü olup olmadığını açık­layınız.
macera : serüven , sergüzeşt
savuşur : geçişmek 
büyük : iri, yetişkin
canlandırmak : yaşatmak , etkinleştirmek
maharetli : mahir , becerikli ,
Dilde eş anlamlı kelimelerin bulunmasında kültürler arası etkileşimin rolü olup olmadığını açık­layınız.CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ


3. Yukarıdaki metinden olumsuz anlamlı cümleyi bularak bu cümlede olumsuzluğun nasıl sağlandığını açıklayınız.
"HİÇ ORALI OLMADI" Olumsuz bir cümledir. Olumsuzluk -me,-ma ekiyle sağlanmıştır.
Ağa döndü                    Yâra beni Götürün yâra beni Öldürür tutsak ilin Açtığı yara beni
Kul gitti ağa döndü       
Bu sevda ne sevdadır 
Saçlarım ağa döndü.

4. Dörtlüklerde geçen eş sesli kelimeleri bulunuz. Bu kelimelerin her birinin hangi anlamlarda kul­lanıldığını tespit ederek bunların ifadeye katkılarını belirtiniz.
"AĞA" SÖZCÜKLERİ EŞ SESLİDİR. İKİNCİ DÖRTLÜKTE İSE "YARA" SÖZCÜKLERİ EŞ SESLİDİR.BUNLAR İFADEYE İLGİNÇLİK VE DİKKAT ÇEKİCİLİK KATMIŞTIR.


www.edebiyatfatihi.net
5. “Çehre” anlamındaki “yüz” kelimesi ile bir sayı adı olan “yüz”, eş sesli iki kelimedir. Sizce bu iki keli­menin temel anlamları arasında herhangi bir bağ var mıdır? Açıklayınız.
HİÇBİR BAĞ YOKTURÇÜNKÜ EŞ SESLİ SÖZCÜKLER TEMEL ANLAM FARKLILIKLARI ÜZERİNE KURULMUŞTUR.
www.edebiyatfatihi.net
■ “Falaka” ve “Kaçak” başlıklı metinlerden alınan bölümlerdeki yakın anlamlı kelimeleri bulunuz. Yakın anlam ve eş anlam arasındaki farkları belirleyiniz.
  • YENİ YETME > GENÇ
  • YÜRÜMEMİŞ > KUCAKTA GEZDİRİLİR
  • KIRILMAK > İNCİNMEK
  • YORGUN > BİTKİN ,HALSİZ
BU SÖZCÜKLER EŞ ANLAMLI DEĞİL YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLERDİRÇÜNKÜ BU SÖZCÜKLER BİRBİRİNİN ANLAMINI TAM OLARAK KARŞILAMAYAN SÖZCÜKLERDİR.
■ Yakın anlamlılığın ortaya çıkmasında bağlamın rolünü tartışarak belirleyiniz.
SÖZCÜKLER KULLANILDIĞI YERE GÖRE BAĞLAMA GÖRE ANLAM KAZANIR. 

Tepkinizi bildirin:
reklamlar

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA )

10.SINIF EKOYAY COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA-TAKİP EDİN)

9.SINIF MATEMATİK KİTABI ÇÖZÜMLERİ (özgün çözümler ilk kez burada-takip edin)