MEB 9.SINIF DİL VE ANLATIM CEVAPLARI (yeni baskıya göre güncellendi) SAYFA 61

9.SINIF DİL VE ANLATIM MEB CEVAPLARI , 
SAYFA 61

1. “Gezinti” şiirinde altı çizili kelimelerden hangilerinin somut hangilerinin soyut anlamda kullanıldığını belirtiniz. 
HAYALET , HAYAL , DÜŞÜNCE KELİMELERİ SOYUT ; TEPE , YILDIZ , BAHAR , GECE KELİMELERİ DE SOMUTTUR.
2. Şiirdeki somut ve soyut anlamlı kelimelerin işlevlerini belirleyiniz. 
Somut kelimeler beş duyu organımızla algılayabildiğimiz nesneleri , kavramları  ifade etmek için , soyut kelimeler ise akıl ve hislerimizle algılayabildiğimiz kavram , durum ve olayları ifade etmek için kullanılır.
3. Soyut anlamlı kelimelerin şiire anlamsal bir derinlik kazandırıp kazandırmadığını açıklayınız. 

Soyut anlamlı kelimeler şiire anlamsal derinlik kazandırır.4. Altı çizili soyut ve somut anlamlıkelimeler birlikte kullanıldığında şiirde nasıl bir anlam bütünlüğü sağlan­maktadır? 

Hem imgesel hem gerçek anlamlar bir arada kullanılarak şiirde anlam bütünlüğü sağlanmışır.

5. Şiirdeki “İkiz hayaletler gibi yürüdük.” mısrasında şairin imgeyi nasıl oluşturduğunu açıklayınız.
  
Benzetme yoluyla oluşturulmuştur. 

6. “Fil” kelimesinin (varlığın) ses simgesi (gösteren)ni duyduğumuzda varlığın kendisi (gösterilen) zihnimizde canlanır. “F-i-l” seslerinin zihnimizde “fil”i düşündürmesine “kavramlaştırma” denir. Varlık, olay, duygu, düşünce ve hayaller ses bileşenleriyle simge hâline getirilerek kavramlaştırılır. Siz de şiirden kavramlaştırmaya örnekler bularak varlık, olay, duygu, düşünce ve hayallerle ses bileşenleri arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 

h-a-y-a-l-e-t-l-e-r , y-ı-l-d-ı-z-l-a-r  örneklerinde olduğu gibi varlık, olay, duygu, düşünce ve hayaller ses bileşenleriyle simge hâline getirilerek kavramlaştırılır.  Bir kelime söylendiğinde onunla ilgili aklıma ilk önce kavram gelir yani gösterilen gelir daha sonra ise ses imgesi olan gösterge gelir ve ikisi bütünleşerek varlığın gösterilen ve göstereni birleşir.

1. ETKİNLİK 


■ “Ev” kelimesinin yerine aynı anlama gelecek kelimeler kullanarak cümleler kurunuz. 

Köyde toplam 30 hane var.
Bu dairenin fiyatı ne kadar ?
Dövizin artması konut fiyatlarını uçurdu.

2. ETKİNLİK 

■ Kelimelerin anlamının tam olarak ortaya çıkmasında diğer kelimelerin etkisinin ne olduğunu anlatan bir metin yazınız.
Bir kelimenin anlamının tam olarak ortaya çıkması için o kelimenin cümle içinde diğer kelimelele ilişkisi çok önemlidir. Kelimeler bir araya geldikleri ve düzenli şekilde cümle kurulduğu zaman anlamlı olurlar.