Sizce Allah, Hz. Muhammed’den niçin öncelikle yakın çevresini uyarmasını istemiştir?


 Sizce Allah, Hz. Muhammed’den(SAS) niçin öncelikle yakın çevresini uyarmasını istemiştir?


Hz. Muhammed’in (sas) İslam’ı yaymaya yakın çevresinden başlaması İslam dininin yayılmasını kolaylaştırdı. Kendisinin ve ona inananların güvende olmasını sağladı.Hem bir kimseye yakın çevresi ve  akrabaları inanmazsa başkalarının inanması zor olabilirdi.Ayrıca ikna zor bir iştir.Yakın çevrenin bu meşakkatli işte Hz.Muhammed'e (sas) destek olması gerekirdi.Bu yüzden Allah Resulu (sas) çağrıya yakın akraba ve çevresinden paylaşmış ve akrabalarına ziyafetler vererek onları kendisini dinlemeye ve inanmaya davet etmiştir.