Sizce Mekkeliler Hz. Muhammed’in dürüstlüğünden emin olduklarıhâlde onun peygamberliğine niçin karşı çıkmışlardır?

   www.bolcevap.com din kültürü editörü tarafından hazırlanmıştır. ÇALMAYIN !!!

Sizce Mekkeliler Hz. Muhammed’in(sas) dürüstlüğünden emin oldukları hâlde
onun peygamberliğine niçin karşı çıkmışlardır?

 Bilindiği gibi Hz.Peygamber (s.a.v) peygamberliğini ilan edince kafirler arasında onu tanıyanlar, Hz.Peygamberin (s.a.v)'in yalancı olduğunu iddia etmediler. Aksine onun şuurunun bozulduğuna veya aklını kaybettiğine inandılar, o yüzden de Hz.Peygamber (s.a.v) hakkında "Deli, büyücü, büyülenmiş, şair.." dediler. Ama asla "yalancı" demediler.
Tirmizi'nin rivayet ettiğine göre, Ebu Cehil daima: "Muhammed! Ben sana yalancı demiyorum, ancak senin dediklerini doğru kabul etmiyorum." derdi.
Burada işin aslı haseddir yani çekememezlik veya kıskançlıktır.
Ebu Cehil ve avanesi Efendimizi kıskandıkları için ve de kurulu düzenleri bozulacak diye Peygamber Efendimize(sas) karşı çıkmışlardır.