“Vahiy”, “ayet”, “sure”, ”cüz” kelimelerinin anlamlarını sözlükten araştırıp öğreniniz.

“Vahiy”, “ayet”, “sure”, ”cüz” kelimelerinin anlamlarınısözlükten araştırıp öğreniniz.Vahiy, Allah Teala"nın, peygamberliğe seçtiği kişilerle, emirlerini iletmek amacıyla, niteliği bizim his ve idrakimizi aşan bir tür tekellüm şeklidir.

Ayet, Arapça bir kelimedir. Kur'an-ı kerimdeki sureleri meydana getiren cümle veya cümleciklerdir.

Sure ; Kur’an’ın, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür. Kur'an-ı kerim içerisinde 114 adet sure bulunur. 

Cüz; Kur'an'ın her yirmi sayfasına bir "cüz" denilmektedir ve toplam 30 cüz bulunmaktadır.