Home » » 12.sınıf edebiyat kitabı cevapları 2015-2016 FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI SAYFA 55

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları 2015-2016 FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI SAYFA 5512.sınıf edebiyat kitabı cevapları 2015-2016
 FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI
SAYFA 55
İLK KEZ VE SADECE BURADA...
f. Belirlediğiniz bu imgelerin şiirlerdeki işlevini   aşağıya    yazınız.
Geçen Dakikalarım: Bu imgeler şiirde anlamı derinleştirmek ve hem okuru hayal alemine sürüklemek hem soyut kavramları somutlaştırarak aktarmak işlevini sağlamıştır.
Mavi, Maviydi Gökyüzü: Bu şiirdeki imgeler şiirin atmosferini sağlamak, doğal görünümleri somutlaştırarak anlamsal altyapıyı kuvvetlendirmek, Karışıtlıklar yaratarak özlem temasını keskinleştirmek için kullanılmıştır.
5. a. “Geçen       Dakikalarım”,     “Mavi,  Maviydi               Gökyüzü” ve “Lisan” ad               lı şiirleriaşağıda               verilen                ahenk unsurlarının şiirlerde mevcut olup olmadığına göreincele             yiniz. “Bu şiirlerde tabloda          adları verilen ahenk özellikleri               varsa bu özellikleriyansıtan bir örneği   şiirler için ayrılan              bölüme                yazınız.
                      Geçen Dakikalarım             Mavi, Maviydi Gökyüzü           Lisan
Şairlerin             Sade, anlaşılır                        Sade, anlaşılır                ık, sade 
Söyleyi
Tarzı

Ritim                Gün geldi saat çaldı           Garip, güzel, sonra mahzun  / Yapma yola sapmayız
                           Aranızda verin yer

Kafiye              korkarım/ dakikalarım                  mahzun/ uzun                gece bize/ince bize

İç Kafiye          Acaba tütsü.../ Görünür mü        Kim bilir.../ senindir...       başka dil/İstanbul

Ses Benzer-  Görünür mü yüzünüz                   beyaz beyazdı bulutlar            yapma yola sapmayız
likleri               ( Asonans )                                      ( aliterasyon)                              ( aliterasyon/
                         Gitti bütün güzeller                        birden gülümseyen yüzün               asonans  )
                          ( Aliterasyon )                                    ( asonans )

b. İncelediğiniz bu üç şiiri ahenk, tema ve söyleyiş bakımından karşılaştırarak farklılıklarını maddelerhâlinde sıralayınız.
Geçen Dakikalarım ve Mavi Maviydi Gökyüzü şiirleri daha bireysel temalarla yazılmıştır. Lisan şiiri toplumsaldır.
Geçen Dakikalarım ve Mavi Maviydi Gökyüzü şiirleri müzikaliteye daha bağlıyken Lisan şiirinde bu durum biraz daha eksiktir.
Üç şiir de sade olmakla birlikte Geçen Dakikalarım ve Mavi Maviydi Gökyüzü şiirleri Lisan şiirine göre daha kapalı ve imgelsel bir söyleyişe sahiptir.


diğer sayfalar için TIKLAYINIZ

Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap