Home » » 12.sınıf edebiyat kitabı cevapları Fırat Yayıncılık SAYFA 70

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları Fırat Yayıncılık SAYFA 7012.sınıf edebiyat kitabı cevapları Fırat Yayıncılık
SAYFA 70

www.edebiyatfatihi.net editörleri tarafından hazırlandı...
YORUMLAMA - GÜNCELLEME
1. “Kerem Gibi” adlı şiirden ne anladığınızı aşağıya yazınız.
Kerem Gibi şiirinin teması "toplumsal çağrı" dır. Bu tema daha önceki şiirlerin temalarından farklıdır.. Bireysel duygu ve düşünceler yerine toplumsallık ön plandadır. Kerem Gibi adlı şiirde insanlık hâllerinden biri olan ideolojiye bağlılık gibi bir gerçeklik söz konusudur. İdeolojisine bağlı olan şair, şiirinde bunu toplumsal bir çağrıya dönüştürmüştür. "Hava kurşun gibi ağır" ifadesi, gökyüzünün gri ve koyu bulutlarla kapalı olduğu anlarda kullanılan bir ifadedir. Şair buradan hareketle nasıl ki koyu ve gri bulutlar yağmuru da beraberinde getirirse, savunduğu ideolojinin her an bir yağmur gibi tüm insanlığa hayat verip kuşatacağı bağlantısını kurmuştur. "Hava toprak gibi gebe" ifadesi de bu bağlantı ile parelel olarak kullanılmıştır.
2. “Kerem Gibi” adlı şiiri beğendiniz mi? Neden?
YORUM SİZİN...
3.
“Ben yanmasam
    sen yanmasan
      biz yanmasak,
      nasıl
       çıkar
        karan­
         ­lıklar
          aydın­
           ­lığa…”
 Yukarıda gördüğünüz, Nâzım Hikmet Ran’ın basamak düzenli dizelerinde kullandığı üslup, şiirinin akışına ve ahengine neler kazandırmıştır? Açıklayınız.
Bu düzenleme şiire apayrı bir ritimsellik ve söyleyişe etkililik kazandırmıştır. Ayrıca görsel olarak da şiirle bir şeyler anlatılmaya çalışılmıştır.
4. XX. yüzyıl başlarında bütün dünyada ve 1920’lerden sonra Türkiye’de yeni bir şiir söyleyişine niçin ihtiyaç duyulmuş olabilir?
Bu dönemde demokrasinin dünyada gelişmeye başlamasına rağmen dünya savaşları, ekonomik buhranlar, toplumsal büyük çalkantılar yüzünden klasik şiir anlayışları toplumun yeni ihtiyaçlarını karşılayamaz ve anlatamaz duruma gelmiştir. Bu yüzden yeni şiir anlayışları ortaya çıkmıştır.
5. Toplumcu şiirle beraber Türk şiirinin konu bakımından zenginleşmesi şiir sanatına neler kazan­dırmıştır? Düşüncelerinizi belirtiniz.
Şiir Toplumcu Şiir ile birlikte konu alanını genişletmiş ve böylece sadece bireysel temalardan kurtulup hayata Marksist ve sınıfsal çatışmalara dayalı bir bakış açısıyla bakabilmiştir.
6. Günümüz  toplumunun  en  büyük  sorunu  nedir?  Bu  konuda  bir  şiir  yazmak  ister  miydiniz? Niçin?
Günümüz toplumunun en büyük sorunu gelir adaletsizliğidir. Bu konuda bir şiir yazmak isterdim. Çünkü şiir sayesinde düşüncelerimi daha etkili aktarabileceğimi düşünüyorum.
DEĞERLENDİRME
1. Serbest şiirle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
 A)  Dizelerdeki hecelerin sayıları belli bir düzene göre sıralanmaz.
 B)  Şiirde tema sınırlaması yoktur.
 C)  Şair şiiri bentlere ayırabilir.
 D)  Şiirde mutlaka ölçü bulunur.
 E)  Şiirin bütün ağırlığı iç ahenk üzerine kuruludur.
2. Aşa ğı da ki şa ir le rin han gi si ser best naz mın Türk ede bi ya tın da ki ilk tem sil ci si dir?
 A)  Nâzım Hikmet Ran
 B)  Ahmet Hâ şim
 C)  Tevfik Fikret
 D)  Attilâ İlhan

 E)  Ziya Gökalp
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap