Home » » 12.sınıf edebiyat kitabı cevapları SAYFA 66

12.sınıf edebiyat kitabı cevapları SAYFA 6612.sınıf edebiyat kitabı cevapları
SAYFA 66
WWW.EDEBİYATFATİHİ.NET DOĞRU VE ÖZGÜN
b.  Nâzım Hik met Ran, “Kan Ter İçinde”, “Kuvâyı Millîye” ve “Kerem Gibi” adlı şiirlerinde hangi temaları işlemiştir? Belirleyiniz.
Toplumsal temaları işlemiştir. Kerem Gibi şiirinin teması toplumsal çağrıdır. Bu şiirlerde işçi sınıfının sorunları işlenmiştir. Yorgun, yıpranmış, toplumun bütün yükünü çeken bir işçi sınıfı tablosu çizilmiştir. Fakat şair bu durumda karamsarlığa kapılmamakta ve işçi sınıfına ve geleceğe dair umutlarını bu şiirlere yansıtmıştır.
c.  “Kerem Gibi” adlı şiirin teması insana özgü hangi gerçeklikle ilişkilidir? Açıklayınız.
Kerem Gibi şiirinin teması "toplumsal çağrı" dır. Bu tema daha önceki şiirlerin temalarından farklıdır.. Bireysel duygu ve düşünceler yerine toplumsallık ön plandadır. Kerem Gibi adlı şiirde insanlık hâllerinden biri olan ideolojiye bağlılık gibi bir gerçeklik söz konusudur. İdeolojisine bağlı olan şair, şiirinde bunu toplumsal bir çağrıya dönüştürmüştür.

ç.  “Kerem Gibi adlı şiirin teması 67. sayfada verilen “Yağmur” ve “Ölmek” adlı şiirlerle niçin ben­zerlik göstermiyor? Açıklayınız.
Şairlerin sanat anlayışındaki farklılıklar temalara da yansımış ve böylece bahsedilen üç şiir birbirinden farklılık göstermiştir. Yağmur ve Ölmek şiirleri bireysel bir sanat anlayışıyla yazılmışken Kerem Gibi şiiri toplumsal bakış açısını yansıtmaktadır. Temalar bu yüzden birbirinden farklılık göstermiştir.
d.  1920 yılından sonra yazılan “serbest nazım ve toplumcu şiir”de şiir temalarının niçin çeşitlen­diği hakkında bir tartışma yapınız. Ulaşılan görüşü tahtaya yazınız.

Toplumcu şiirde temaların farklı olmasının sebepleri şiirde bir serbestliğin bulunması ve bunun temalara da yansıması ve toplumun çok yönlü bir varlık olması dolayısıyla şairlerin her şiirde toplumun farklı bir yönünü işlemesidir.
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA )

10.SINIF EKOYAY COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA-TAKİP EDİN)

9.SINIF MATEMATİK KİTABI ÇÖZÜMLERİ (özgün çözümler ilk kez burada-takip edin)