Home » » 12.sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları , Fırat Yayıncılık SAYFA 59

12.sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları , Fırat Yayıncılık SAYFA 5912.sınıf Türk edebiyatı kitabı cevapları , Fırat Yayıncılık
SAYFA 59
13. a. Bu konuda yaptığınız araştırmalardan da yararlanarak Yedi Meşale grubundaki şairlerin adla­rını söyleyiniz.
Vasfi Mahir Kocatürk, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Cevdet Kudret Solok, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır.www.edebiyatfatihi.net
b.  Sanat anlayışları hakkında bilgi veriniz.
c.  Yaşar Nabi Nayır’ın, “Kağnı Gıcırtıları” adlı şiirinde bağlı olduğu sanat grubunun fikir ve edebi­yat anlayışını ne ölçüde yansıttığını söyleyiniz.
Bu şiir Yedi Meşale akımının özelliklerini biçimsel ve söyleyiş bakımlarından karşılasa bile tema olarak bu anlayışa uzak düşmektedir.
14. a.  Cahit Sıtkı Tarancı hakkında yaptığınız araştırma ve “Memleket İsterim” adlı şiirinden yararla­narak şairin edebî kişiliği hakkında bilgi veriniz.
b.  Şairin, “Memleket İsterim” şiirindeki duyguları ile hayat hikâyesi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.
Şair savaşlan, toplumsal bunalımların, ekonomik zorlukların bolca bulunduğu dünyanın karışık bir döneminde yaşamıştır. Bu gelişmelerden bunalan şair huzurlu, kavgasız, dertsiz ve daha dingin bir hayat arzusunu Memleket İsterim şiirine yansıtmıştır.
c.  Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” adlı şiirinde toplumsal düşüncelerin etkisi var mıdır? Görüşlerinizi nedenleriyle belirtiniz.
Bu şiirde toplumsal düşüncelerin ideolojik boyutta olmasa da hümanist boyutta yansımalarını görmekteyiz. Şair bir nevi ideal dünyanın, toplumun kendine göre tablosunu çizmektedir. www.edebiyatfatihi.net

15. Konunun sonunda yapacağınız şiir okuma yarışması için incelenen şiirlerden beğendiğiniz ikisini ezberleyiniz.
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

9.SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA )

10.SINIF EKOYAY COĞRAFYA KİTABI CEVAPLARI (İLK KEZ BURADA-TAKİP EDİN)

9.SINIF MATEMATİK KİTABI ÇÖZÜMLERİ (özgün çözümler ilk kez burada-takip edin)