Home » » 2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTAP CEVAPLARI SAYFA 56

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK DERS KİTAP CEVAPLARI SAYFA 56SAYFA 56
c. Aşa ğı da ki di ze le rin öl çü sü nü bu lu nuz. Ölçüyü karşısına yazınız.
Kim bilir nerdesiniz,
Geçen dak
ikalarım?         3+4= 7'li hece ölçüsü  
Kim bilir nerdesiniz?
ç. “Mavi, Maviydi Gökyüzü” adlı şiiri tiyatro sanatçılarının okuduğu gibi okuyunuz. Şiirde ses akı­şını hangi unsurların sağladığını belirtiniz? Şiirin ölçüsü, kafiyesi ve ses olayları okumanıza nasıl bir katkı sağlamıştır? Açıklayınız. www.edebiyatfatihi.net
Şiirde ses akışı ses uyumlarıyla ve ses olaylarıyla sağlanmıştır. Şiirin ölçüsü ile ritim, kafiyeler ile ahenkli bir söyleyiş, ses olayları ve özellikle ulamalar sayesinde kesintisiz bir okuma sağlanmıştır.
6. a. “Geçen Dakikalarım” adlı şiirin yapısı , anlatımı ve temasını birbiriyle ilişkilendirerek şiirde ne anlatıldığını belirtiniz.
Şiir üçerli bentler ve 7'li hece ölçüsü gibi kısa bir ölçüyle kesintilere uğratarak, imgelerle canlandırılmış bir anlatımla geçmişe özlemi anlatmıştır.
b. Şiirde açıkça dile getirilenler ile getirilme yenle rin şiire kazandırdığı anlam özelliğini belirtiniz.

Şiirde açıkça dile getirilenler metnin okur tarafından daha rahat anlaşılmasını sağlar. Açıkça dile getirilmeyenler ise okura yorum yapma imkanı tanır ve böylece okur şiiri her okuduğunda ondan farklı şeyler anlama olanağına kavuşur.
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap