2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI, 111.SAYFA

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI, 111.SAYFA 
2. “Simya” adlı şiirden ne anladığınızı aşağıya yazınız.
YORUM SİZİN
3. “Dilekçe”  ve  “Bir Otel de Sizin Adınız”  adlı  şiirlerden  hangisini  beğendiniz?  Görüşünüzü nedeniyle belirtiniz.
YORUM SİZİN

4. İkinci Yenicilerin şiirimize kazandırdıklarını aşağıdaki tabloya yazarak anlatınız.
İşledikleri Temalar: Bunalım, psikolojik açmazlar, geçmiş duygusu…
Şiirlerinin Yapısı: Serbest nazım
Kullandıkları Dil ve Anlatım: Ağır, kapalı ve sanatlı bir dil
Ahenk Unsurları: Aliterasyon ve asonanslar, ritim

5. İkinci Yeni ’de  bireysel  duyguların,  bireysel  olan  bir dille  ifade  edilmesi  şairleri  toplumdan soyutlamış olabilir mi? Düşüncelerinizi nedenleriyle belirtiniz.

DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Yeni şiirinin özelliklerinden değildir?
A) Şiirde eksiltili ifade kullanmak
B) Cümlelerde kelime gruplarında alışılmışın dışına çıkmak
C) İmge ve söz sanatlarına değer vermek
D) İmge ve söyleyiş bakımından öz şiire benzemek

E) Bireysel olanı bireysel olabilecek bir dille anlatmak

2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, 2015-2016 FIRAT  YAYINCILIK 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI KİTABI CEVAPLARI, SAYFA  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81,82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.