Eğitim, kadın, sağlık, magazin, ilişkiler ve hayata dair sorularınıza cevaplar burada

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI, 106.SAYFA

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI, 106.SAYFA
İLK KEZ VE SADECE BURADA...TAKİP EDİN...
16. Cemal Süreya hakkında yaptığınız araştırma ve “Dilekçe” adlı şiirinden edindiğiniz bilgileri kullanarak şairin, hangi düşünce akımlarından etkilendiğini ve şiirlerinin özelliklerini belirtiniz.17. “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiirin oluşmasını sağlayan zihniyet nedir? Belirtiniz.
18. a. “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiirin yapısını inceleyerek anlam birimlerini belirleyiniz.
Şiir anlamı mısra dışına taşan bir yapıdadır. Bentler halinde oluşturulmuş bir şiirdir.
b. Şiirdeki birimlerin arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
Şiirdeki birimler birbirini anlam bakımından tamamlar niteliktedir. Bir tablo- hikayenin manzum halidir bu şiir.www.edebiyatfatihi.net doğru ve özgün kaynak
19. “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiirde bir bunalım hissediyor musunuz? Bunu neye bağlıyorsunuz?

Bu şiirde bir bunalım havası vardır. Bunun temel nedeni dönemin hakim zihniyetidir. Şairler ve düşünürler kendilerini siyasi ve ekonomik baskılar altında bireysel olarak köşeye sıkıştırılmış hissetmektedirler.

20. a. “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiirde kaç şiir cümlesi vardır? Belirleyiniz.

Şiir cümlesi çok muğlak bir kavram olmakla birlikte şiirde dört adet şiir cümlesi vardır.

b. Şiirde cümle ve kelime gruplarının kullanımında neden alışılmışın dışına çıkıldığını açıklayınız.

Şiirde orijinal bir dil yakalayabilmek için şair cümle ve kelime gruplarında alışılmışın dışına çıkmıştır.

21. a. “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiirdeki eksiltili ifadelerin altını çiziniz.

Şiirde eksiltili bir ifade yoktur. Dikkatli okunduğunda her anlamın tamamlandığı rahatlıkla görülecektir.

b. Eksiltili ifadelere çok yer verilmesinin sebebini açıklayınız.

Eksiltili ifadeler okurun şiirde verilen boşlukları kendi doldurabilmesi ve böylece derin bir çağrışım alanına girebilmesi için gereklidir.

22. a. “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiirin teması nedir?

Şiirin teması bunalımdır.


0 Comments

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap