2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI, sayfa109

2015-2016 12.SINIF TÜRK EDEBİYATI FIRAT YAYINCILIK CEVAPLARI, sayfa109


b. Yazdıklarınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.yorum sizin...
c. Şiirdeki anlam özelliği hakkındaki düşüncelerinizi belirtiniz.yorum sizin...
27. Şiirde açıkça dile getirilenlerle dile getirilmeyenleri ilişkilendirerek Edip Cansever’in ne anlatmak istediğini belirtiniz.yorum sizin...
29. Edip Cansever, şiirini hangi geleneğe göre yazmıştır?
Şiir serbest şiir geleneğine göre yazılmıştır.
30. Bazı ülkelerde toplumsal, ekonomik ve siyasi krizle ortaya çıkan kültürel bunalım, I ve II. Dünya Savaşı; sanatı, insanların düşünce yapısını etkilemiştir. Sanatta yeni akımların oluşmasına neden olmuştur. Edebiyatta; sürrealizm, dadaizm, bilinç akışı; resimde kübizm, soyut resim; müzikte atonalcilik, gürültücülük, minimalizm, elektronik müzik; psikolojide psikanalizm gibi yeni akımlar oluşmuştur. Verilen açıklamadan ve sürrealizm, dadaizm, bilinç akışı akımları hakkında yaptığınız araştırmadan yararlanarak Edip Cansever’in şiirinde hangi Batılı düşünce ve edebiyat hareketlerinin etkisi vardır? Belirtiniz.


Edip Cansever’in şiirinde sürrealizm, bilinç akışı, Ece Ayhan’ın İkinci Yeni akımı için belirttiği atonalcilik gibi fikir ve sanat akımlarının etkisi olmuştur.
31. “Bitmemiş Bir Şiirden” ve “Bir Otel de Sizin Adınız” adlı şiirleri ses, yapı, tema, dil ve anlatım bakımlarından karşılaştırınız. Garip ve İkinci Yeni şiirleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları tahtaya sıralayınız.

İkinci Yeni şiiri kapalı, soyut, imgesel, sanatlı bir anlatıma sahipken Garip şiirinde açık, yalın, sanatsız bir anlatım görülür. Tema olarak İkinci Yeni şiiri bireysel bunalımları ele alırken Garip şiiri gündelik hayattaki problemleri, manzaraları aktarır.
32. Edip Cansever hakkında yaptığınız araştırma ve incelediğiniz şiirinden yararlanarak şairin fikrî ve edebî yönü ile ilgili düşüncelerinizi belirtiniz.
MADDELER HALİNDEKİ CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

33. a. Edip Cansever, incelediğiniz şiiriyle sanata ne gibi yenilikler getirmiştir?
Edip Cansever İkinci Yeni’nin öncü şairlerinden biridir. Dolayısıyla şiire biçimsel ve anlamsal yeni çığırlar açmış, kendine has şiir diliyle şiir dünyamızda farklı bir yer edinmiştir.
b. Edip Cansever, hangi şairlerden etkilenerek şiirini yazmıştır?
CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

c. Edip Cansever’in, beslendiği kültür kaynakları nelerdir?