2015-2016 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI YAKINÇAĞ YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 126,dış politikamızda neler yapmalıyız?

Mustafa Kemal Atatürk’ün aşağıdaki sözünü okuyunuz. Bu söz, onun milli dış politikada ne kadar hassas ve ileri görüşlü olduğunu gösteren bir kanıttır. Onun bu sözüne göre dış politikamızda neler yapmalıyız? Açıklayınız.
2015-2016 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI YAKINÇAĞ YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 126

Komşu ve diğer  ülkelerle ilişkilerimizde barışı ilke edinerek ve de sürekli diplomasi kuralları içerisinde kalarak uluslararası hukukun gereklerini yerine getirerek bu yönde çalışmalar ve stratejik planlamalar yapmalıyız.