2015-2016 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI YAKINÇAĞ YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 126,Devletler arasındaki ilişkilerde ne gibi kurallar ve ilkeler olmalıdır? Görüşlerinizi örnek vererek açıklayınız.

Devletler arasındaki ilişkilerde ne gibi kurallar ve ilkeler olmalıdır? Görüşlerinizi örnek vererek açıklayınız.
2015-2016 SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI YAKINÇAĞ YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 126

ü Devletler arasındaki ilişkilerde uyulacak ilk kural uluslararası hukuk kurallarıdır.
ü Devletler birbirleriyle olan ilişkilerini belirledikleri dış politika esaslarına ve evrensel hukuk kurallarına göre yürütürler.
ü Ülkeler arasında ilişkilerde karşılıklı güven esastır.

ü Ayrıca devletler arasında diplomatik ilişkilerde süregelmelidir.