MURADINA EREN KIZ OLAY ÖRGÜSÜ ,KİŞİLER, YER VE ZAMAN

  »  »  »  »  »  » MURADINA EREN KIZ OLAY ÖRGÜSÜ ,KİŞİLER, YER VE ZAMAN


 Muradına Eren Kız masalının yapısını oluşturan olayları ve olay örgüsünü tespit ediniz.

 YAPIYI OLUŞTURAN UNSURLAR OLAY ÖRGÜSÜ , KİŞİLER YER VE ZAMAN
MURADINA EREN KIZ  OLAY ÖRGÜSÜ

 • Güzel bir kızın odasına bir kuşun gelip ona bazı sözler söylemesi.

 • Ertesi akşam aynı kuşun gelip aynı sözleri söylemesi.

 • Annesinin bir yükün içine girip kuşu beklemesi.
 • Annesinin kızını kuşun elinden kurtarmak için kızıyla birlikte başka memlekete göç etmeleri.

 • Anne ve kızın geceleyin bir sarayın önünde uyuya kalmaları.

 • Kuşun kızı saraya götürmesi ve ölü gibi yatan birinin yanına kızı bırakması.

 • Kızın otuz dokuz gün bu ölüyü beklemesi.

 • Kehanetin ortaya çıkmasına bir gün kala kızın bir gemiden halayık satın alması.

 • Canı sıkılan kızın halayığı odada bırakıp sarayı dolaşmaya gitmesi.

 • Odada ölü gibi yatan adamın kırkıncı gün uyanıp başında bekleyen halayıkla evlenmesi.
 •  Kızın bu duruma sabredip halayığına hizmetçi olması.

 • Şehzadenin seyahate çıkarken kızın ve halayığın isteklerini alması. Kızın hediye olarak şehzadeden sabır taşı istemesi.
 • Sabretmek amacıyla "sabır taşına" içindekileri anlatan kızın kendini asmak istemesi.

 • Şehzadenin kızın söylediklerini duyması, onu kurtarması.
 • Şehzade ve kızın evlenmesi.