Alevilik-Bektaşilikte kul hakkı konusunda hassas olunmasını toplumsal dayanışma açısından değerlendiriniz.2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları,sayfa 96

Alevilik-Bektaşilikte kul hakkı konusunda hassas olunmasını toplumsal dayanışma açısından değerlendiriniz.
2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları,sayfa 96