Alevilik-Bektaşilikte yapılan cemlerin insanların sorunlarını çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu değerlendiriniz.2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 95

Alevilik-Bektaşilikte yapılan cemlerin insanların sorunlarını çözmeye nasıl katkıda bulunduğunu değerlendiriniz.

2015-2016 7.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 95