Anlatmaya bağlı edebî metinleri hangi yönlerden inceleyebiliriz? MADDELER HALİNDE

 » Anlatmaya bağlı edebî metinleri hangi yönlerden inceleyebiliriz? MADDELER HALİNDE,

 Anlatmaya bağlı edebî metinleri hangi yönlerden inceleyebiliriz? Önceki derslerinizde edindiğiniz bil­gileri de hatırlayarak bu bilgileri maddeler hâlinde defterinize yazınız.
Anlatmaya bağlı edebî metinler, 


  • metin ve zihniyet, 
  • metnin yapısı (olay örgüsü, kişiler, mekân, zaman),
  •  metnin teması , dil ve anlatım, 
  • metin ve gelenek, 
  • anlama ve yorumlama,
  •  metin ve yazar açısından incelenerek değerlendirilmeye çalışılır.