Bilgi neden önemlidir?2015-2016 8.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları,SAYFA 60

Bilgi neden önemlidir?
2015-2016 8.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları,SAYFA 60

"…De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz, temiz akıl sahipleri öğüt alıp-düşünürler." (Zümer Suresi, 9)
Bilgi sahibi olmak, Allah'a olan sevgimizin ve Allah korkumuzun artmasına sebeptir.
Nitekim Fatır Suresi 28.ayette de Kulları içinde Allah'tan ancak alimler korkar. 
buyurur Allah.

Bu ayet ışığında bilgi yani ilim kişiyi Allahı bilmeye götürür.
Yüce Allah'a olan sevgi, O'nun yarattığı varlıklardaki üstün ve kusursuz özelliklerin okuyarak ve araştırılarak öğrenilmesi ile daha da artacaktır.