Dünyanın çeşitli bölgelerinden insanların bir araya gelerek yaptıkları etkinliklerin toplumlar arası etkileşime katkıları sizce ne olabilir?6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI YAKINÇAĞ YAYINLARI, SAYFA 132

Dünyanın çeşitli bölgelerinden insanların bir araya gelerek yaptıkları etkinliklerin toplumlar arasıetkileşime katkıları sizce ne olabilir? Görüşlerinizi açıklayınız.
2015-2016 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER DERS KİTABI CEVAPLARI YAKINÇAĞ YAYINLARI CEVAPLARI SAYFA 132


Dünya ülkeleri arasında siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkiler yürütülmekte ve bu yolla etkileşimler
sağlanmaktadır. Ülkeler arasındaki etkileşimin barış içinde gerçekleşmesine ve toplumların kaynaşmasına uluslararası etkinliklerin de pek çok katkısı vardır. Bu etkinlikler, toplumların birbirlerini tanımasına, kaynaşmasına hatta dünya barışına önemli katkılar
sağlamaktadır.