MASAL TÜRÜNÜN ORTAYA ÇIKTIĞI DÖNEM ...MASAL NE ZAMAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR »

Masal; SÖZLÜ EDEBİYAT DÖNEMİNDE ORTAYA ÇIKAN BİR TÜRDÜR.MASALLAR genellikle halk tarafından oluşturulan, ağızdan ağza ve kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların, olağanüstü yaratıkların veya tanrıların başından geçen ve tama­men hayal ürünü olan gerçek ve gerçek dışı olayların iç içe anlatıldığı hikâyedir. .Öğüt ve ahlâk dersi veren alegorik masallar da vardır. Masal, anlatıma dayalı türlerin başında gelmektedir. Bir masalı çekici kılan en önem­li özellik, onu iyi bir masalcının anlatmasıdır.

Türk masallarının anlatımı bir giriş tekerlemesi ile başlar. Birbirinden farklı olsa da, bu tekerlemeler genel olarak "Bir varmış bir yokmuş, Allah'ın kulu çokmuş. Develer tellâl iken, pireler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam bana ninniler söyler iken..." veya "Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellâl iken, pireler berber iken..."gibi olmayacak şeylerle okuyucunun dikkatini çekmeye, onu masalı dinlemeye hazırlanmaya yöneliktir. Bu tekerleme ile olaylar geniş­letilir, asıl olaylara geçmeden önce kısa bir girişle masal kahramanı tanıtılır. Bundan sonra art arda gelişen olaylar içinde masal kahramanı/kahramanları inanılmayacak ma­ceralara girişler. Masalın ortalarına gelindiğinde, anlatıcı masal kahramanı ile ilgili ola­rak " Az gitmiş, uz gitmiş; dere tepe düz gitmiş. Bir de dönüp arkasına bakmış ki bir ar­pa boyu yol gitmiş." gibi ikinci bir tekerleme ile dinleyicilerin dikkatini yeniden masala çevirmeye çalışır. Bir süre daha devam eden olaylarla mutlu sona ulaşır. Kötüler ya"kırk satır"la ya "katır"la cezalandırılır, iyiler amaçlarına ulaşır. Hemen ardından "Onlar er­miş muradına, biz çıkalım kerevete." ya da "Gökten üç elma düştü; biri anlayana, biri dinleyene, biri de başkalarının yüzüne kara sürmeyenlerin başına ". gibi bitiş tekerlemesiyle masal son bulur. Türk halk masallarının hemen hepsinde olaylar mutlu sona biter.