Oğuz Kağan Destanı adlı metnin ait olduğu dönemin sosyal, siyasi, dinî ve ekonomik hayatı hakkında hangi sonuçlar

Oğuz Kağan Destanı adlı metnin ait olduğu dönemin sosyal, siyasi, dinî ve ekonomik hayatı hakkında hangi sonuçlar

“Güder at sürüleri, tutar atlara biner, / Daha bu yaşta iken çıkar avlara gider.”, “Sağ yanında Bozoklar, sol yanında Üçoklar, / Oturup eğlendiler, kırk gün kırk geceden çok.”, “Oğuz böldü yurdunu, verdi evlatları­na,” ve “Borcumu Gök Tanrı'ya / Veriyorum artık ben, sizin olsun bu yurdum.” dizelerinden yola çıkarak Oğuz Kağan Destanı adlı metnin ait olduğu dönemin sosyal, siyasi, dinî ve ekonomik hayatı hakkında hangi sonuçlara ulaşabileceğimizi sözlü olarak ifade ediniz.


  • KIRK GÜNDEN FAZLA SÜREN EĞLENCELERİN YAPILDIĞI (SOSYAL HAYAT)
  • ATIN ÇOK ÖNEMLİ BİR ULAŞIM ARACI OLMASI (SOSYAL VE EKONOMİK)
  • HAYVANCILIK VE AVCILIK YAPILMASI (EKONOMİK )
  • ÜLKENİN HÜKÜMDARIN OĞULLARI ARASINDA PAYLAŞILMASI (SİYASİ)
  • GÖK TANRI İNANCI (DİNİ)