ÖMER SEYFETTİN KURUMUŞ AĞAÇLAR ÖYKÜSÜNÜN ÖZETİ

ÖMER SEYFETTİN KURUMUŞ AĞAÇLAR ÖYKÜSÜNÜN ÖZETİ: inceleme:            www.edebiyatfatihi.net 

Memleketin azılı derebeylerinden Deli Murad hacca gitmeye karar verince geçmiş otuz yıl boyunca yaptığı tüm fenalıkları hatırlar ve bu ibadeti yapmaya yüzünün olmadığını düşünür. Sabahlara kadar uyuyamaz ve devrin en büyük erenlerinden Karababa’ya danışmaya gider. Karababa ona günahlarının iki şekilde affolunacağını söyler. Ya ölüme layık birini öldürecek ya da bir menzil* açıp aç  kimseleri doyurması halinde günahlarından arınmış olacağını bildirir. Deli Murad artık bir damla kan dahi dökemeyeceğini söyleyerek derhal adamlarına bir menzil açmalarını emreder. Deli Murad şeyhe günahlarının affolunup olunmadığını nasıl anlayacağını sorar. Şeyh bahçeye kurumuş ağaçlar dikmesini ve affolunduğu takdirde bu ağaçların yeşereceğini söyler. Deli Murad buna akıl erdiremez fakat şeyhi dinler. Deli Murad hayır işlerine devam ederken bir yandan da ağaçları kontrol etmeyi ihmal etmez. Ancak ağaçlarda bir canlanma göremediğinden şeyhin kendisini hayır yapması için kandırdığını düşünür. Bir gün menzilin yakınından geçen atlı bir adamın mekana uğramaması Deli Murad’ı kızdırır. Adamın mekana gelip yemek yemeye mecbur kalması için silahına davranır ve adamın atına ateş eder. Adamın gelmediğini görünce adamın yanına varırlar.  Vurulanın  at değil atın sahibi olduğu anlaşılır. Deli Murad tekrar kan döktüğü için harap olur, kendini öldürmeye kalkışır. Uşakları tarafından zorla teskin edilen Deli Murad eve geçerken bahçede ağaçların yeşerdiğini görür. Sevinç gözyaşlarına boğulur, artık günahları affolunmuştur. Günahlarının ölüme layık birinin kanın dökülmesiyle affolunduğunu anlayan Deli Murad adamın araştırılmasını ister. Adamın hakikatte iyi namuslu bir insan olduğunu öğrenirler. Fakat sonra adamın üstünü araştırınca küçük bir mektup bulurlar. Bu mektup genç ve namuslu bir kadını karalayan bir mektuptur. *( MENZİL: YOLCULUKTA DİNLENME AMACIYLA DURULAN YER.) KİŞİLER VE ÖZELLİKLERİ: www.edebiyatfatihi.net DELİ MURAD: Yaşı ilerledikçe geçmişte yaptığı kötülüklerden pişman olan bir derebeyi, inatçı bir kişilik, otuz sene boyunca insanlara yapmadığı kötülük kalmamış biri. KARABABA: Devrin en büyük alimlerinden ermiş bir zat-ı muhterem. YER: Hikayedeki  esas olaylar Deli Murad’ın geniş bir ovaya inen yol üstünde bulunan menzilinde gerçekleşiyor. Zaman: Belirsiz  zaman ifadeleri kullanılmıştır. ANLATICI: Üçüncü tekil kişi hakim anlatıcı tarafından anlatılıyor. BAKIŞ AÇISI: İLAHİ BAKIŞ AÇISI HAZIRLAYAN: BEYZA BALCI