Peygamberimizin ahlakıyla ilgili bildiklerinizi defterinize yazınız.2015-2016 8.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 55 çözümleri

Peygamberimizin ahlakıyla ilgili bildiklerinizi defterinize yazınız.2015-2016 8.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları SAYFA 55 çözümleri

Bütün hareketleri mutedil, ve ölçülü idi.
Güler yüzlü tatlı sözlü idi.
Kimseye fena söz söylemez, kötü muamele yapmazdı.
Yumuşak ve alçak gönüllü idi.
İnsanları birbirine ısındırır, birbirinden soğutmazdı.
Sert ve kaba değildi.
Yüksek sesle konuşmazdı.
Kötü söz söylemezdi.
Hata aramazdı.
Üç şeyden kesinlikle kaçınırdı: Münakaşa, çok konuşmak, kendini ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmak.
Her işi mutedil idi. Birbiriyle çelişki arz eden hareketleri yok idi.
Peygamberliğine mahsus ciddiyet ve vakarını ashabıyla kendisi arasında duvar yapmamıştı.