Siz bir otomobil üreticisi olsaydınız, fabrika yönetimine getireceğiniz kişide hangi özelliklerin olmasını isterdiniz?2015-2016 Sosyal Bilgiler ders kitabı-evren yayınları-SAYFA 85

Siz bir otomobil üreticisi olsaydınız, fabrika yönetimine getireceğiniz kişide hangi özelliklerin olmasını isterdiniz?
2015-2016 Sosyal Bilgiler ders kitabı-evren yayınları-
SAYFA 85


1. Objektif ve adaletli olmalı.
2. Analitik düşünme yeteğine sahip olmalı.
3. Doğru ifade yeteneği olmalı.
4. Ticaret ve pazarlama da uzman olmalı
5. Yönetici sorumluluk sahibi olmalıdır.
6. Kendi hatalarını açıklıkla üstlenebilmeli.
7. Ekibinin başarılarını ödüllendirmeli.
8. Ahlak sahibi, doğru ve dürüst olmalı.
9. Yeniliklere açık olmalı.

10. İşleri takip ve kontrol etmeli.
diğer sayfalar için tıklayınız