Sizce paylaşma ve yardımlaşmanın toplumsal barış ve dayanışmaya katkıları nelerdir? Açıklayınız.2015-2016 8.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları,SAYFA 53

Sizce paylaşma ve yardımlaşmanın toplumsal barış ve dayanışmaya katkıları nelerdir?
Açıklayınız.SAYFA 53
Bir toplumdaki bütün insanların imkânları eşit değildir. Her toplumda zengin insanlar olduğu gibi yoksul insanlar da vardır. Örneğin işsizlikten veya sağlığı elverişli olmadığından çalışamayan insanlar olabilir.
Yardımlaşma ve paylaşmanın, toplumsal dayanışmaya ve barışa da katkısı vardır. Bir toplumda paylaşma ne kadar iyi ve dengeliyse toplumsal barış ve huzur da o kadar iyi olur. Ayrıca zenginler, ihtiyacı olanlara yardım ederlerse zengin ile yoksul arasında güçlü bir sevgi bağı kurulur. Bu da toplumda güven ortamı oluşturur.