Yurdundan çıkarılan Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinde insanlara nasıl davranmıştır? Araştırınız.2015-2016 8.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları,SAYFA 66

Yurdundan çıkarılan Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinde insanlara nasıl davranmıştır? Araştırınız.2015-2016 8.sınıf MEB din kültürü ders kitabı cevapları,SAYFA 66


Hz.Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)  Mekke’ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan’a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti ve şöyle buyurdu:
  Benim halimle sizin haliniz, Yusuf’un kardeşlerine dediğinin tıpkısı olacaktır. Yusuf’un kardeşlerine dediği gibi ben de diyorum:

“Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. (Yusuf Suresi, 92)” Gidiniz; sizler serbestsiniz.