2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 171

2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 171Tuz Gölü’nün tuzlu, Van Gölü’nün sodalı olmasında etkili olan faktörler nelerdir? Belirtiniz.

Göl suları kimyasal özelliklerine göre tatlı,tuzlu,acı veya sodalı olabilmektedir. bu durum üzerinde;
  • Gölün bulunduğu arazideki kayaçların yapısı,
  • Gölün beslenme kaynakları,
  • Gölün sularını gide genle başka alanlara boşaltılması,
  • Gölün bulunduğu yerin iklim özellikleri göl yüzeyinin alanı ve derinliği,
gibi faktörler etkili olmaktadır


Volkanik set, karstik ve tektonik göller ülkemizin nerelerinde yoğunlaşmıştır?

Volkanik set göller genellikle Doğu Anadolu, Teknotonik göller Marmara, Ege ve İç Anadolu, Karstik göller ise Akdeniz bölgesinde yoğunlaşmıştır.

Gideğeni (göl ayağı) olmayan kapalı havza göllerinde mevsimlere göre seviye düşümü olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

Gideğeni olmayan göllerde su seviyesi mevsimlerdeki yağış oranlarına bağlı olarak değişim gösterir. Genellikle artan yağışların ve eriyen karların etkisiyle  kış ve ilkbahar mevsimlerinde yükselen sular hava sıcaklığı na bağlı buharlaşma ve azalan yağışlarla yaza doğru alçalır ve sonbaharda en düşük düzeyine ulaşırlar.