2015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 1912015 2016 10.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI EKOYAY SAYFA 191

Kent kavramını araştırınız, araştırma sonucunda ülkemizdeki kentlerin, ulaştığınız kent kavramıyla örtüşüp örtüşmediğini örneklerle açıklayınız.

Genel bir tanımlamayla kent; farklı sosyal sınıflardan oluşan bir toplumun, yapay çevreyi doğal çevreye egemen kıldığı bir or­tamda ve kentsel yaşam kurallarına uygun olarak yaşamlarını sür­dürdükleri bir yerleşme yeridir.


Kent, sosyo -ekonomik ve kültürel özellikleri yönetim durumu ve nüfus bakımından kırsal alanlardan ayırt edilen,genellikle tarımsal olmayan üretimin yapıldığı, daha önemlisi hem tarımsal hem de tarım dışı üretim dağıtım ve denetim işlevlerinin toplandığı,teknolojik gelişme derecelerine göre belirli bir büyüklük,heterojenlik ve bütünleşme düzeyine varmış,ikincil toplumsal ilişkilerin, toplumsal farklılaşma,uzmanlaşma ve hareketliliğin yaygın olduğu yerleşim alanıdır”.
Bunun yanı sıra kentler doğurganlık oranının kırsal kesime göre düşük olduğu,çekirdek aile tipi yaygın olan,eğitim öğretimin yaygın olarak yapıldığı yerleşim birimleridir.

Kentsel kesimlerde köy yerleşim birimlerinden farklı olarak kent kültürü egemendir.“Kent  kültürü,siyasal,dinsel,sanatsal hoşgörüden /özgürlükten,laik düşünce ve demokrasiden,bilimsel bilgi ve nesnellikten oluşan bir bütünlüktür”.
Kent kültüründe örf,adet,gelenek,görenek ve tüm bunları şekillendiren din olgusunun önemi azalmakta,dinsel özgürlük,sanat ,bilim ve tartışmalar önem kazanmaktadır.


Ülkemizdeki kentlerin pek çoğu bu kent kavramıyla örtüşmemektedir. Zira kentlerimizin çarpık bir  şehirleşme görülmektedir. Şehrin bazı bölümleri çok gelişmişken bazı bölümleri gecekondulardan oluşmaktadır. Şehirlerimizin pek çoğunda alt yapı sorunları vardır. Kentlerde yaşayan insanların bazıları hala kent kültürüne alışabilmiş değildir. Köy kültürüne ait bazı unsurlar şehirde de yaşatılmaya devam etmektedir. 
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap