Home » » 2015-2016 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları

2015-2016 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları2015-2016 6.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem 1.yazılı soru-cevapları
                                                                                                                                                                      

1 Aşağıdaki şıklardan hangisinde ilk Müslümanlar doğru olarak verilmiştir.
A) Hz. Ayşe---Hz Ebu Talha ---Hz Ali--- Hz Vahşi
 B) Hz. Ali ---   Hz  Hamza  --- Hz Ömer --- Hz Aişe
C) Hz. Selman ---Hz. Ebu Hureyre--- Hz Osman--- Hz Bilal
D) Hz. Hatice --- Hz Ali--- Hz Ebu Bekir--- Hz Zeyd

2- Hz Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem)
 ilk vahiy nerede ve ne zaman inmiştir?
A)Sevr Mağarasında, 622 yılında
B)Kabe’de 611 yılında
C)Arafat Dağında, 610 yılında
D)Hira Mağarasında, 610 yılında

3- Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan
ilk üç savaş sırasıyla hangisidir?
A) Bedir   –  Uhud     –  Hendek                   
B)  Bedir   –  Hendek –  Uhud
C) Tebük –  Bedir     –  Uhud
D) Uhud   -- Tebük    – Hendek  

4- Mekke’den Medine’ye hicret eden müslümanlara ne ad verilir?
A) Müşrik   B) Ensar     C) Muhacir     D) Münafık

5- Hz. Muhammed ‘in(sallallahu aleyhi ve sellem),  
 Medine ‘de yaptırdığı mescidin bir bölümünü, okumak isteyen öğrenciler (suffa) için ayırmış olması ve Bedir Savaşı esirlerinin 10 müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakılması.
Yukarıdaki bilgiler ışığında, İslam dininin en çok hangi özelliği vurgulanmaktadır?
A) Yardımlaşmaya verdiği önemi                                 
B) İlme verdiği önemi         
C) Kimsesizleri koruduğunu                             
D) Savaş esirlerini koruduğunu

6- Hz. Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem)
Veda Hutbesi’nde “Arabın Arap olmayana üstünlüğü yoktur. Üstünlük Allah(c.c)’den korkup emirlerini
yerine getirip, yasaklarından kaçma iledir.” demiştir.
Buna göre Hz. Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem) aşağıdakilerden hangisine karşı çıkmıştır?
A) Irkçı politikalar izlenmesine
B) Merkezi otoritenin korunmasına
C) Sosyal devlet anlayışına
D) İslamiyet’in Arap olmayanlar arasında yayılmasına


7- Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından  değildir?
A)Müslümanlar, müşriklerin kötülük ve baskılarından kurtulmuşlardır.
B)İslam dininin daha hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır.
C) Mekke dönemi bitmiş, Medine dönemi başlamıştır.
D) Müşrikler, Müslümanlara kötülük yapmaktan vazgeçmişlerdir.  

 8-
1. Ve raeyten-nase yedhulüne
2. Fi dinillahi efvacen
3. İzacae nasrullahi vel feth
4. İnnehü kane tevvaba
5. Fesebbih bihamdi rabbike vesteğfirhu
Yukarıda Nasr suresi verilmiştir.Hangi seçenekteki sıraya göre okunursa doğru olarak okunmuş olur?
A)3- 1- 2- 4- 5                  B) 3- 1- 2- 5- 4
C) 3- 2- 4- 5- 4                 D) 3- 4- 5- 2- 1

9- Osman Dede, sabah namazının son rekatını bitirdikten sonra namazdan çıkmak için önce sağ tarafına sonra ise sol tarafına selam verir.
Osman dede sağ ve sol tarafına selam verirken aşağıdaki sözlerden hangisini söyler?
A) Samiallahu limen hamide
B) Sübhane rabbiyel’l azim
C) Esselamü aleyküm ve rahmetullah
D) Rabbena lekel-hamd

10- Hz. Muhammed(sallallahu aleyhi ve sellem)   Mekke’den Medine’ye göç ettikten sonra Medine’de yaşayan Müslümanlar ile diğer Arap kabileleri ve Yahudilerle dini, siyasi, ticari, ahlaki ilişkileri düzenleyen bir antlaşma yapmıştır.
Hz. Muhammed bu antlaşmayla, aşağıdakilerden hangisini hedeflemiş olabilir?
A)Toplumsal barışı ve huzuru sağlamayı
B)Kendi gücünü artırmayı
C)Toplum üzerinde baskı kurmayı
D)Diğer insanları yanına çekmeyi

11-Geçmiş peygamberlerden ve olaylardan bahseden haberlere ne denir? 
A) Kıssa                       B) Masal                    
C) Mucize                    D) Olay

12- “Kuran’ı incelediğimiz zaman hayatları anlatılan peygamberlerden bir çoğuna namazın emredildiğini görmekteyiz.”
Yukarıdaki cümleyi söyleyen birisi özellikle en çok neyi vurgulamak istemektedir?
A) Allah namazı sadece Hz.Muhammed ve ümmetine farz kılmıştır.
B) Bütün peygamberler namaz kılmıştır ve namaz kılınmasını istemiştir.
C) Hz.Musa (a.s.), Hz.İsa (a.s)’da  namaz kılmıştır.
D) Namaz kılmak için illede müslüman olmaya gerek yok.

13- Peygamberler,
I. Allahın emir ve yasaklarını insanlara bildirirler.
II. Allah’ın emirlerini değiştirmeden olduğu gibi aktarırlar
III. Din kurallarının nasıl uygulanacağını gösterirler.
Yukarıdaki bilgilerde peygamberlerin hangi özelliğine değinilmemiştir?
A) Allah’ın elçisi olma
B) Dürüst ve güvenilir olma
C) İnsanlara örnek olma
D) Günahsız olma

14- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da anlatılan kıssa çeşitlerinden biri değildir?
A) Peygamberler kıssası              
B) Peygamber olmayan velilerin kıssası          
C) Osmanlı padişahlarının kıssası     
D) Geçmiş toplumların kıssası

15- Sabır örneği olarak bilinen, 18 yıl yaralı bir şekilde imtihana tabi tutulan, yaralarına kurtçukların düştüğü bu hastalık sonunda Allah(c.c.)’ın “Biz onu sabır üzere bulduk” diyerek imtihanı kazanan ayağını yere vur emri sonucu çıkan su ile yıkanıp yaralarından kurtulduğu gibi gökten yağan altın çekirge bereketine nail olan, sabır örneği bu peygamber kimdir?
A) Hz. Yusuf                    B)Hz. Eyyüb                  
C) Hz. İbrahim                  D) Hz.İsmail

16- Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin sıfatlarından birisi değildir?
A) Emanet           B) Fetanet    C) İsmet     D) Kıdem

17- Aşağıdakilerden hangisi abdestin  farzlarından değildir?
A) Kolları dirseklerle birlikte yıkamak
B) Başın en az dörtte birini mesh etmek.
C) Ağzımıza 3 kere su vermek             
D) Ayakları topuklarla birlikte yıkamak.
18- Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?
A) Peygamber Efendimiz’in(sallallahu aleyhi ve sellem) Mescid-i Nebi’nin inşasında çalışması.
B) Uhud Savaşı
C) Peygamberimizin(sallallahu aleyhi ve sellem)    Mekkelileri Safa Tepesi’ne davet ederek onları İslam’a davet etmesi.
D) Hendek Savaşı

19- Aşağıdakilerden hangisi namazın kılınış (içindeki) şartlarından birisidir?
A)Kıyam     B) Vakit    C) Niyet  D)Hadesten Taharet

20- Hangi olaydan sonra Kâbe putlardan
temizlenmiştir?
A) Bedir Savaşı                        B) Uhud Savaşı           
C) Mekke’nin Fethi                   D) Hendek Savaşı         


SINAVINIZ BİTTİ.


                                             Hepinize üstün başarı dileklerimle…
                                                 Selim  YĞİT-Din Öğretmeni

                                                
    
      
                                    
                                          
                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                          
          


                            

                                                                                                                                            
                
                                                                                                                              
                                                                                             
Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap