Nevruz hakkında neler biliyorsunuz?2015-2016 5.SINIF MEB DİN KÜLTÜRÜ DERS KİTABI CEVAPLARI, sayfa 108

Nevruz hakkında neler biliyorsunuz?2015-2016 5.SINIF MEB DİN KÜLTÜRÜ DERS KİTABI CEVAPLARI, sayfa 108

·      Nevruz, yeni gün anlamına gelir ve baharın gelişini müjdeler. 21 Mart günü, halk
arasında tabiatın yeniden uyanışı ve tarımsal faaliyetlerin başlangıcı olarak kabul görmüştür. Nevruz, Orta Asya’dan Orta Doğu’ya ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada
kutlanmaktadır. Orta Asya Türkleri, Selçuklu ve Osmanlı Türkleri bugünü çeşitli şenliklerle
kutlamışlardır.
·      Nevruz kutlamalarında en çok ateş ve su ile ilgili unsurlar yer almaktadır. Nevruzu
kutlamak isteyenler o günün akşamında meydanlarda yakılan ateş etrafında toplanır
ve üzerinden atlarlar. Nevruz geleneklerinden biri de demirin ateşte ısıtılıp dövülmesidir

·       Nevruz sözlü ve yazılı kültürde yer almış, pek çok şair ve ozan bu günü konu alan şiirler
yazmış ve söylemişlerdir.