“Paylaşmak mutluluktur.” sözünden ne anlıyorsunuz?2015-2016 5.SINIF MEB DİN KÜLTÜRÜ DERS KİTABI CEVAPLARI, sayfa 94

“Paylaşmak mutluluktur.” sözünden ne anlıyorsunuz?


Toplumu oluşturan bireyler, maddi imkân açısından aynı şartlara sahip olmayabilir. Sağlıklı bir toplumda varlıklı insanlar, sahip oldukları imkânları ihtiyaç sahibi kimselerle paylaşırlar. Yoksul insanları gözetip kollar, eğitim ve öğretimlerinde kendilerine yardımcı olurlar. Böylece toplumsal huzur ve mutluluğa katkı sağlanır. Yapılan iyiliklerin unutul­mayacağı ve karşılıksız kalmayacağı konusunda Yüce Allah şöyle buyurur: “Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hakkıyla bilir.”