2015 2016 9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINLARI SAYFA 170

2015 2016 9.SINIF COĞRAFYA DERS KİTABI CEVAPLARI GÜN YAYINLARI SAYFA 170
1) Doğanın insan yaşamına etkisini araştırarak vardığınız sonuçları defterinize yazınız.

Doğa insan yaşamını etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Her insan içinde yaşadığının şartlarına göre hayatını düzenler, o çevreye göre yaşam şartlarını belirler. Bu nedenle insan doğa ile iç içedir. Herkes güzel bir doğanın içinde ve temiz hava koşullarında yaşamak ister. Bu nedenle tarih boyunca yerleşim yerleri güzel bir doğası olan ve temiz havaya sahip bölgelerde kurulmuştur.
Su kenarları ve yeşillik alanlar herkesin yaşamayı tercih ettikleri yerlerdir. İklim koşulları ve yer şekilleri de yerleşim alanlarının dağılımını etkilemiştir. Dağlık ve dik bölgelere ev kurmak ve buralarda yaşamak çok zordur. Bu nedenle dağlık bölgelerin yerleşimi düzlük alanlara göre daha seyrek olmuştur. Eski zamanlarda su kaynakları yerleşim için çok uygun yerler olarak görülmekle birlikte teknolojinin gelişmesi bu durumu değiştirmiştir. Artık insanlar doğa ile iç içe olmak isteseler de daha çok sanayinin geliştiği bölgelerde yaşamayı tercih etmektedirler. Doğa ihtiyaçlarını ise genellikle yaz tatillerinde karşılamaya çalışmaktadırlar.

Su olmazsa tarım yapamayız. Ürünlerimizi daha verimli hale getirmek için sulama yapmamız gerekir. Her zaman suyun bulunduğu yerler daha avantajlıdır. Çünkü o bölgelerde faaliyet çeşitlenir. Balıkçılık yapılabilir. Enerji ihtiyacı barajlardan sayesinde sulardan karşılanır.
Doğa yaşam tarzımıza sınırlar koyar. Nasıl giyineceğimizi, nelerle besleneceğimizi yaşadığımız yerin doğal şartları belirler. Örneğin; çölde yaşayan insanların giyecekleri, yiyecekleri bizlerden çok farklıdır. Bu durumda doğa, insanların yaşayış biçimlerini de etkilediğini gösterir.

2) İnsanlar doğayı nasıl değiştirmektedir? Bu konudaki düşüncelerinizi sınıfta arkadaşlarınıza açıklayınız.
İnsanlar, ilk dönemlerden itibaren uzun bir süre doğal sistemin işleyişi içinde kalarak yaşamlarını sürdürmüşler ve bu sürece pek müdahale edememişlerdir. Yeryüzünü tanıdıkça ve yeryüzü hakkındaki bilgilerini artırdıkça doğal sistemlere müdahaleye başlamışlardır. Bu müdahale sanayi devrimi ile hız kazanmış ve günümüze kadar devam etmiştir.
İnsanlar doğayı olumlu ve olumsuz yönde etkiler. Örneğin; kurak bir alana baraj yaparak sulama yapar ve kuraklığa çözüm bulur. Erozyonu önlemek adına ağaçlandırma çalışmaları yapabilir. Bu şekilde insan aklını ve teknolojiyi kullanarak doğanın olumsuz etkilerini azaltabiliriz. Örneğin sanayileşmiş bir ülkede yaşayan dört kişilik bir ailenin bir yılda ürettiği çöp miktarı bir tonu geçer. Bu çöpler geri dönüşümle doğaya geri kazandırabilir.
İnsanların çevreye olumsuz etkilerine örnekler
* İnsanlar kendilerine yeni yerleşim yerleri oluşturmak için ormanları tahrip etmektedirler.
* Sigara ve alkol kullanan insanlar sigara izmaritlerini ve alkol şişelerini çevreye bırakarak çevre kirliliğine neden olurlar ve bu da hem diğer insanların hem de doğada yaşayan diğer canlıların sağlığını olumsuz etkileyebilir.
* İnsanlar her gün yeni bir fabrika kurmaktadır ve bu fabrikaların bacalarına filtre takılmadığında bu bacalardan çıkan dumanlar insanların sağlığına çok büyük zararlar vermektedir.
* İnsanlar, denizlerdeki canlıları ve o canlıların sağlıklarını düşünmeden çöplerini ve kanalizasyon atıklarını deniz diplerine atmaktadır.
* İnsanların yaptığı olumsuz yöndeki tüm faaliyetler sonucunda doğaya kirli gaz salınmaktadır ve bu da küresel ısınmayı daha da kaçınılmaz hale getirmektedir.
* Doğada yaşayan hayvanlar, insanlar tarafından bilinçsizce avlanmaktadır bu da hayvan nesillerinin yok olmasına bir nedendir.
9.SINIF GÜN  YAYINLARI COĞRAFYA  KİTABI CEVAPLARI , SAYFA, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156,, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, ve diğer Ders Kitabı sayfalarına buradan göz atabilirsiniz.