Bölgeler hangi kriterlere göre oluşturulmaktadır?

Bölgeler hangi kriterlere göre oluşturulmaktadır?Bölge; yer şekilleri, İklim, bitki örtüsü gibi doğal özellikler ile beşeri ve ekonomik özellikler bakımından ortak bir paydanın İfadesidir.  Yani bölgeler doğal özellikler ve beşeri özellikler olmak üzere iki ana gruba ayrılırlar. 

Doğal özellikler: Yer şekilleri, iklim, bitki örtüsü, su durumu, jeolojik özellikler vb.

Beşeri özellikler: Tarım, sanayi, ticaret, nüfus, ekonomi, yer altı kaynakları, turizm, din, dil, siyasi işbirlikler vb.