11.SINIF EDEBİYAT KİTABI CEVAPLARI,EKOYAY,SAYFA 78

SAYFA 78
3.ÜNİTE
SERVETİFÜNUN EDEBİYATININ OLUŞUMU
HAZIRLIK
◆ “Serveti fü nun”teriminin anlamını , aynı adla çıkan derginin kim tarafından , ne zaman çıkarıldığını ve serveti fünun dergisinin önemini araştırınız.

CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

 ◆ Tevfik Fikret, Cenap Şehabettin , Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf gibi Serveti fünun edebiyatının önde gelen isimlerinin eğitim durumları , yaşama biçimleri ve edebiyat anlayışları hakkında bir araştırma yapınız.◆ Tanzimat sonrası Türk edebiyatında  Re ca iza de Mahmut Ekrem ve Muallim Naci’nin tesil ettiği edebiyat anlayışının özellikleri hakkında bir araştırma yapınız

SORUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYINIZ

1. Etkinlik: 3 gruba ayrılınız
 Aşağıdaa liste hâlinde sunulan araştırma konuşarından birini seçerek hakkında grupça araştırma yapınız  Elde ettiğiniz bilgileri bir sunum hâline getiriniz.
◆ Tanzimat sonrası Türk edebiyatında yenileşmeyi savunanların önde gelen isimlerinden Recaizade Mah mut Ek rem’in temsil ettiği edebiyat anlayışlarının özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.

CEVABI İÇİN TIKLA

 ◆ Tanzimat sonrası Türk edebiyatında  eski ile yeni arasında bir yol izleyen Muallim Naci’nin temsil ettiği edebiyat anlayışlarının özellikleri hakkında bir araştırma ya p› n›z.

 CEVABI İÇİN TIKLA
◆  Tanzimat sonrası Türk edebiyatında eskiyi (geleneği) savunan Hacı İbrahim efendinin temsil ettiği edebiyat anlayışlarının özellikleri hakkında bir araştırma yapınız.

CEVABI İÇİN TIKLA
 ◆ Hatıra yazılarının edebi dönemleri  ve edebî akımları anlamada nasıl bir fayda sağlaya ca ğını açıklayınız.

CEVABI İÇİN TIKLA
DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ