10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI 82

10.SINIF DİL VE ANLATIM KİTABI CEVAPLARI,YILDIRIM YAYINLARI,
SAYFA 82

Forsa , Korsikalı  Haydut  ve Preveze Deniz savaşı adlı metinlerdeki isimler ve sınıflandırılması
www.edebiyatfatihi.net

a. Metindeki isimler varlıkları karşılayan kelimeler olarak geçmiştir.
b. Çoğul isim yapısında, anlamında birden çok varlığı barındıran, çokluk eki almış isimlerdir.Topluluk ismi ise yapıca tekil, ancak anlam bakımından çoğul olan; aynı türe dahil birden çok varlığı anlatan isimlerdir. 

5.etkinlik
a. Edebî metinlerde, okura olayları anlatan kişiye anlatıcı denir.Anlatmaya bağlı edebi metinlerde yazar anlatma görevini bir anlatıcıya yükler.Okuyucu bütün olup biteni bu anlatıcı aracılığı ile öğrenir. Bu kurmaca bir kişidir, edebiyat fatihi.net görevi kendi gibi kurmaca olan olay örgüsünü ve olay örgüsünde yer alan diğer ögeleri anlatmaktır.Anlatıcının dış dünyada hiçbir gerçekliği yoktur, anlatıda kağıt üzerinde kurmaca varlığı geçerlidir.Çoğunlukla da yazar ile anlatıcı arasında hiçbir benzerlik yoktur.Yazar kadın, anlatıcı erkek olabilir, ya da tersi.Anlatılan olaya ait hayalî bir varlıktır.

6.etkinlik
ANLATICININ BAKIŞ AÇISININ YER ALDIĞI HİKAYELER İÇİN AŞAĞIDAKİ ÖRNEKLERE TIKLAYINIZ
ÖRNEK-1
ÖRNEK-2
ÖRNEK-3
ÖRNEK-4
ÖRNEK-5,


👉DİĞER SAYFALAR İÇİN TIKLAYINIZ