2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF FİZİK DERSİ, 1. DÖNEM 2. YAZILI CEVAP ANAHTARI

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 10. SINIF FİZİK DERSİ, 1. DÖNEM 2. YAZILI 
CEVAP ANAHTARI

A.    Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanlar ile tamamlayınız.
“elektrik alan, basınç, eşdeğer direnç, elektrik akımı, ferromanyetik, barometre, manyetik alan, statik, üstünde, laminer akış”
1)    Bir iletken üzerinde oluşan yük akışına …elektrik akımı… denir.
2)    İş makinelerinde palet ya da lastikler geniş tabanlı yapılarak yere uygulanan …basınç… azaltılır.
3)    Açık hava basıncı …barometre… adı verilen araçlarla ölçülür.
4)      Hareket halindeki bir sıvının her parçası düzgün bir çizgi boyunca akıyorsa bu şekildeki akışa …laminer akış… denir.
5)      Su, açık hava basıncının 1atm’den düşük olduğu yerlerde 0°C’nin …üstünde… donar.
6)      Sürtünme sonucunda cisimlerde oluşan elektriklenmeye… statik… elektriklenme denir.
7)    Yüksek gerilim hatlarının oluşturduğu …manyetik alan… insan sağlığını olumsuz etkiler.
8)    Demir, nikel kobalt gibi kolay mıknatıslanabilen maddelere …ferromanyetik… madde denir.
9)    Bir devredeki iki veya daha fazla direncin yerine geçen tek bir dirence …eşdeğer direnç… denir.

10) Uzaydaki herhangi bir noktaya konulan küçük bir pozitif q test yüküne etki eden kuvvetin q test yükünün büyüklüğüne oranına …elektrik alan… denir.