2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 7.SINIF I.DÖNEM II. YAZILI SORULARI

………………………..ORTAOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ
7.SINIF I.DÖNEM II. YAZILI SORULARI


                                SARI RENK İLE VURGULANAN ŞIK DOĞRU CEVAPTIR.1-
•Sabır duygusunu geliştirir.
• Nimetlerin değerini öğretir.
• Fakirlerin durumunu zenginlerin anlamasını sağlar.
Verilen durumlar aşağıdaki ibadetlerin hangisinde daha yoğun olarak yaşanır?
A) Oruç B) Zekât C) Namaz D) Hac   
   
2-Oruç; ergenlik çağına girmiş, akıllı ve sağlıklı Müslümanlara farzdır. Ancak İslam dini, insanları güçleri oranında sorumlu tutmuştur. İnsanların güçlerini aşan veya sıkıntıya yol açan durumlarda kolaylaştırıcı hükümler getirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi oruç ile ilgili kolaylık sağlanan gruplardan biri değildir? A) Yolcular
B) Hamileler
C) Hastalar
D) Öğrenciler

3- Hastalık sebebiyle oruç tutamayan bir kişi iyileştikten sonra tutamadığı orucu ne yapılır?
 A) Kaza        
B) Kefaret     
C) Fitre         
D) Fidye

4-Sürekli sağlık sorunu olanlar ve yaşlılık gibi nedenlerle oruç tutamayanlar, Ramazan ayı boyunca her gün bir ihtiyaç sahibi kimseyi doyurmak zorundadırlar. Buna ……………………… adı verilir.
Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) fitre B) infak C) fidye D) sadaka

5- Ramazan ayında hafızların her gün Kuran-ı Kerim’den bir cüz, yani yirmi sayfayı ezbere okumaları ve cemaatin de bunu Kuran’dan takip etmelerine ne denir?
A) Cevşen    
 B) Mukabele  
C) Tefsir
D) Hadis

6-Aşağıdakilerden hangisi oruçlarını kaza etmezler ?
A)Yolcular                                                                      B)Hamileler                                                                         
C)Bilerek orucunu bozanlar                                                              
D)İyileşmesi mümkün olmayan hastalar       

7- Alevi—Bektaşiler Hz.Hüseyin’in Kerbela’da şehit olmasından dolayı tuttukları orucu hangi ayın kaçıncı günlerinde tutarlar?
A)Şevval ilk 10 Gün               
B)Muharrem 9.10.11                 
C)Muharrem ilk 12 gün         
D)Rabiül Evvel ilk 12 gün

8-Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayına özgü bir ibadet değildir?
A) Teravih namazı kılmak
 B) Fıtır sadakası vermek
 C) Kadir gecesini ihya etmek
D) Dua etmek

9- Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
A) İsteyerek ağız dolusu kusmak                                               
B) Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek
C) Önce unutarak sonra bilerek yiyip içmek
D) Oruçluyken sakız çiğnemek

10- 1 günde kılınan teravih,yatsı ve vitir namazları toplam kaç rekat eder?                                                            
A)20              B)23            C)30              D)33

11- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin insani yönüne bir örnektir?
A)Mucize göstermesi         
 B) Ticaret yapması                            
 C)Vahiy alması                
 D)Cebrail ile görüşmesi

12- Yüce Allah tarafından evrende meydana gelecek doğa olaylarını düzenlemekle görevlendirilmiş me­lek aşağıdakilerden hangisidir?
A) Azrail       
B) Cebrail    
C) Mikail      
 D) İsrafil

13- Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre cinlerin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
A)Cinler insanlara yardımcı olabilirler.                             
B)Cinler de melekler gibi nurdan yaratılmıştır.                          
C)Cinler varlığını Kur’an-ı Kerim ve hadislerden anlarız.                                     
D)Cinler de Allah’a inanmak ve ibadetle yükümlüdür.

14- Hurafeler ve batıl inançlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Hurafelerle insanlar aldatılarak haksız kazanç elde edilmektedir.
B) Sadece eğlence amacıyla falcılıkla uğraşmakta bir sakınca bulunmamaktadır.
C) İnsanlar hayallerle aldatılarak gerçeklerden uzak­laştırılmaktadır.
D) Hurafe ve batıl inançlar, İslam’ın tevhit inancına ay­kırıdır

15- Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmakla
Sorumlu değildir?
 A) Fakir ve sağlıklı olan yaşlılar              
B) Sağlıklı olan çocuklar
C) Zengin ve sağlıklı olan gençler
D) Fakir ve sağlıklı olan gençler

Bu oruç hicri takvimin birinci ayında tutulur. Peygamberimiz bu oruçla ilgili: "Ramazan orucundan sonra tutulan en faziletli oruçtur" buyurmuştur.
16- Yukarıda özellikleri belirtilen oruç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Adak orucu                               
B) Nafile oruç                                 
C) Muharrem orucu                    
D) Recep orucu

17-  Aşağıdakilerden hangisi Kadir Gecesi ile ilgili yanlış bir bilgidir?
A) Kuran’ın indirilmeye başlandığı gecedir.                                
B) Kuran’da bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilmiştir.                                                                               
C) Ramazan ayı içinde yer alır.                                                         
D) Hz. Muhammed (sav.)’in doğduğu gecedir.

18-  Fitre miktarı ne kadardır?
A) Bir fakiri sabah ve akşam doyuracak kadar para ya da gıda                                                                                                 
B) Bir fakiri bir öğün doyuracak kadar para ya da gıda                   
C) Bir fakiri bir hafta doyuracak kadar para ya da gıda         
D) Bir fakiri bir ay doyuracak kadar para ya da gıda

19- Aşağıdakilerden hangisi meleklerin ortak özelliklerinden biri değildir?
A) Sürekli Allah’a ibadet ederler                                                     
B) Allah'ın verdiği görevleri yaparlar                                       
C) Erkek ve dişilik özellikleri yoktur                                                  
D) Ateşten yaratılmışlardır

 20- Aşağıdakidaki surenin Kuran-ı Kerimde ismi ne olarak geçmektedir?
1-) E raeytellezî yukezzibu bid dîn
2-) Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm
3-) Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn
4-) Fe veylun lil musallîn
5-) Ellezîne hum an salâtihim sâhûn
6-) Ellezîne hum yurâûne
7-) Ve yemneûnel mâûn

A) Fatiha       B) Bakara     C) Maun    D) Mülk

Her doğru soru 5’er puandır.
                              Başarılar dileriz.