2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ 8.SINIF I.DÖNEM II. YAZILI SORULARI

………………………..ORTAOKULU
2016 – 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ
8.SINIF I.DÖNEM II. YAZILI SORULARI

SARI RENK İLE VURGULANAN ŞIK DOĞRU CEVAPTIR.

1) Bilimsel veriler gösteriyor ki atmosfer tabakası olmasaydı, atmosferde yanarak parçalanan meteorlar, büyük kütleler hâlinde dünyamıza düşer ve bize zarar verebilirdi. Yukarıdaki örneği veren bir öğrenci Allah’ın evrene koyduğu hangi yasalardan söz ediyor olabilir?
 A) Toplumsal yasalar
B) Biyolojik yasalar
C) Fiziksel yasalar
D) Hukuksal yasalar

2) Aşağıdakilerden hangisi biyolojik yasalara örnek verilemez?
 A) Bitkilerin, bitki tozları ile birbirlerini aşılayarak çoğalmaları
B) Hayvanların bir kısmının yumurtlama yoluyla çoğalmaları
C) Araç sayının artışıyla atmosferdeki zararlı gazların çoğalması
D) İnsanların ve bazı hayvanların doğum yoluyla çoğalmaları

3) Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardığımız nimetlerin iyilerinden verin. Size verildiğinde gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü şeyleri, hayır diye vermeye kalkışmayın.” (Bakara suresi, 267. ayet)
Bu ayette zekȃtla ilgili aşağıdakilerden hangisinin cevabı verilmiştir? 
A) Zekat kimlere verilir?
B) Zekatın miktarı nedir?
C) Zekatı kimler verir?
D) Zekat verilen mal nasıl olmalıdır?

4)
 I. Vaciptir.  
  II. Bir kişinin bir günlük yiyecek miktarıdır.
III. Yılda bir kez verilir.
IV. Ramazan ayında verilmesi gerekir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri  zekat ile ilgilidir?
A) III-IV         B)II- IV           C)I-III             D)III

5)Aşağıda verilenler hangisi İslamın yardımlaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi ifade eder?
A) Sağ elin verdiğini sol el görmemelidir.
B) Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.
C) Zekat İslamın köprüsüdür.
D) Sadaka malı eksiltmez.

6) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi farklı bir konu ile ilgilidir?
A) Dost kara günde belli olur .
B) Komşu komşunun külüne muhtaçtır .
C) Yalnız taş duvar olmaz.
D)Damlaya damlaya göl olur.

7)  “Onlar, kendi canları çekmesine(kendileri ihtiyaç duymalarına) rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler.” İnsan Suresi 8. Ayet.
 Yukarıda verilen ayet aşağıdakilerden öncelikle hangisi ile ilgilidir?
A) Kimlerin yardımda bulunması gerektiği
B) Nelerden yardımda bulunulması gerektiği
C) Nasıl  yardımda bulunulması gerektiği
D) Yardımda bulunurken özverili olunması gerektiği

8-Hayvancılıkla uğraşan Recep Bey’in zekâttan sorumlu olması için en az kaç adet koyunu olması gerekir?
 A) 5           B) 10           C) 30              D) 40

9) “Yeme, içme, giyinme, barınma, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dışında 80-85 gr altın veya buna denk mal veya paraya sahip olmak demektir.” 
Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?
 A)İnfak           B)Mikat       C) Nisap D) Fidye

10) Bir yardımın sadaka-i cariye olması için
aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekir?
A) Yaşlılar için olması
B) İbadethanede yapılıyor olması
C) Miktarının belirli olması
D) Faydasının sürdürülebilir olması

11) Aşağıdakilerden hangisine zekat verilemez?
A) Kardeş     B) Hala   C) Amca   D) Torun

12) Zekat ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Kendisinin oturduğu evden, binek olarak kullanılan araçtan zekat verilir.
B) Akıllı, ergenlik çağına ulaşmış kişi, nisap miktarı mala sahip olmasının üzerinden 1 yıl geçtikten sonra zekatını vermelidir.
C) Zekat malın iyisinden verilmelidir.
D) Hicretten 2 yıl sonra farz kılınmıştır.


13) “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, her başağında yüz dane olmak üzere, yedi başak veren danenin durumu gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah’ın lütfu geniştir. (O) bilendir.”( Bakara suresi, 261. ayet.) Bu ayetle sadakaların aşağıdaki yönlerinden hangisine yer verilmemiştir?
A) Sevap kazandırmasına
B) Sahibini arındırmasına
C) Malı bereketlendirmesine
D) İnsan ilişkilerine katkı sunmasına

14)Aşağıdakilerden hangisi Sadakayı Câriye olarak değerlendirilemez?
A) Çeşme     
B)Gülümsemek         
C)Hastane   
D)Köprü

15)Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma kurumlarımızdan değildir?
A) Kızılay                             B) Yeşilay
C) Milli Eğitim Vakfı          D) Darülaceze

16) *Yılda bir kez yapılır.
* Birden fazla yapılabilir.
*Belli bir zamanı yoktur.
*Farzdır.
*Vakfe, şeytan taşlama, kurban kesme vardır.
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi umre ile ilgilidir ?

A)2     B) 3    C) 4     D) 1

17) Ailesi tarafından terk edilen çocukları koruyup yetiştiren yardım kurumu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
B) Yeşilay Vakfı
C) Türkiye Diyanet Vakfı             
D) Kızılay Vakfı

18) Hacla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A-Kabe – Tavaf      
 B- Arafat/Müzdelife – Vakfe
C- Arafat – Şeytan Taşlama         
D- Mina – Kurban

19) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarındandır?
  A ) Şeytan taşlamak                  
  B) Kabe’yi tavaf etmek  
  C) Müzdelifede vakfe yapmak  
  D) Hz.Peygamber(SAV)’in kabrini ziyaret etmek


20)Hangisi doğru bir “kader” anlayışıdır?
a)İnsan eylemlerini özgür iradesiyle yapar ve yaptıklarından kendisi sorumludur.
b) Herşey önceden tesbit edilmiştir, insanın özgürlüğü yoktur.
c) Çalışıp gayret etmeye gerek yoktur, biz neyi değiştirebiliriz ki.
d) Haksızlıklara tepki göstermeye gerek yoktur çünkü olanlar alın yazısıdır.