2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

 2016-2017               EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 9.SINIF FİZİK DERSİ 1. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI

A.      Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız.
“ivmeli, kohezyon, eylemsizlik, skaler büyüklük, metrik sistem, fizik, matematik, kütle, kesit alan, özkütle”
1)      Doğa olaylarını konu alan bilim dalına .............................. denir.
2)      Kütle ve .................................... maddenin ortak özellikleridir.
3)      Tüm dünyada kullanılan ortak birim sistemine ......................................... denir.
4)    Bir maddenin dayanıklılığı .......................................... ve hacmine bağlıdır.
5)    Kütle, hacim, zaman, sıcaklık gibi tek bir sayı ile ifade edilebilen büyüklüklere ........................... denir.
6)    Maddeyi oluşturan tanecikler arasında çekim kuvveti vardır. Bu kuvvete ................................... denir.
7)    Bir maddenin birim hacminin kütlesine .................................... adı verilir.
8)    Bilimsel bilginin ortaya çıkmasında ve gelişmesinde gözlem, deney, .............................. ve rasyonel düşüncenin etkisi vardır.
9)    Duran cisimlerin durma eğiliminde, hareket hâlindeki cisimlerin de hareket etme eğiliminde olma özelliklerine ....................................... denir.
10) Kuvvet etkisindeki cisimler .................................... hareket yapar.

A.    Aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1)   Bir iş makinesinin kepçesi 800 kg kum almaktadır. Bu iş makinesinin 12 ton kum alabilen kamyon kasasını doldurmak için kaç kepçe kum boşaltması gerekir?2) Hacmi V, bacaklarının toplam kesit alanı A olan bir masanın boyutları orantılı olarak 5 kat büyütülürse bacaklarının ağırlığa karşı dayanıklılığı için ne söylenebilir?
3)  
Kütle ve hacim arasında nasıl bir ilişki olduğunu araştıran öğrenci grubunun yaptığı ölçümler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. “?” işareti yazan yere kaç gelmelidir?4)


5)oOtomobilin hızını hesaplayınız.

6)
7) Kütlesi 1 300 kg olan otomobilin lastikleri ile asfalt yol arasındaki kinetik sürtünme katsayısı 0,7’dir. Sabit hızla hareket eden bu otomobile etki eden kinetik sürtünme kuvvetini hesaplayınız.
(g = 10 m/s2).8) İçindeki eşyalarla birlikte kütlesi 75 kg olan bir tahta sandık beton zeminde durmaktadır. Sandığı çekerek hareket ettirebilmek için yatay doğrultuda 300 N büyüklüğünde kuvvet gerektiğine göre sandık ile zemin arasındaki sürtünme katsayısını hesaplayalım (g = 10 m/s2)