Home » » 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 9.TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI

2016-2017 ÖĞRETİM YILI 9.TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ 1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARI
2016-2017 ÖĞRETİM YILI 9.TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI DERSİ
1.DÖNEM 1.YAZILI SORULARIDIR                                                                                  
1.   “Sanat”   ve  “zanaat”   sözleriyle ne ifade edilmektedir? Açıklayınız. (10 PUAN)
2.   .    I. Dünya Savaşının bireyin davranışları  ve toplum  üzerindeki etkisini  anlatan edebi metin hangi bilimlerden yararlanır? Önemli  olan üç tanesini yazınız  (6 PUAN)

A)

B)

C)

“ opera , tiyatro ” sanatları  hangi sanat dallarına örnektir? ( 4 Puan )

Opera:

Tiyatro:


3. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle doldurunuz (10 puan)
Tarihî ve kültürel olandan hareketle dil ile gerçekleştirilen güzel sanat etkinliğine………………………denir.
……………sanatı, sözler ve bedensel hareketlerle bir olayı canlandırma sanatıdır.
Bir gerçeği sanatçının zihninde değiştirip, dönüştürmesi, duygu ve  hayallerini katması………………………. metin özelliği gösterir.
İnsanların maddeye dayanan gereksinimlerini karşılamak için yapılan, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektiren işlere…………..…….denir.
Adanalı’yla Urfalı’nın bazı kelimeleri farklı söylemesine ……………….. denir

4.     Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
         Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
         İçimize çevirip nemli gözlerimizi
        Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarını bulup karşılarına yazınız. (10 puan)
A) Ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması
C) Ünlü düşmesi
D) Ünsüz yumuşaması
E)  ulama :
Öğretmen:
--- Çocuklar konuyu anladınız mı?
Çocuklar:
--- Evet ,anladık.

5.Yukarıdaki karşılıklı konuşmanın iletişim öğelerini gösteriniz. (10 PUAN)

6.       Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( )  ( ) Benim en tanınmış şiirim ( ) Kızamık Ağıdı’ dır ( ) ( ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz. (10 puan)


7.         Aşağıdaki eserler, Türkçenin hangi dönemlerine aittir? Karşılarına yazınız? (10 PUAN)

Atebetü’l Hakayık
Eski Türkçe (Hakaniye Türkçesi)
Anadolu Notları (Reşat Nuri Güntekin)
Batı Türkçesi ,Çağdaş Türkçe
Fuzuli Divanı
Osmanlı Türkçesi
Yunus Emre Divanı
Eski Anadolu Lisesi
Handan ( Halide Edip Adıvar)
Batı Türkçesi ( Çağdaş Türkçesi)


8.        1975’de Liseyi bitirip ve kazanırsa Ankara üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla hanımın ısrarları üzerine TRT’da açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuziki gün sonra cevap gelmişdi.Gelen habere hiç te şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnunoldu.
Yukarıda yazımı yanlış yapılan sözcüklerin doğru şekilleriyle (altlarını çizerek belirtiniz) paragrafı yeniden yazınız. (15  puan)

9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.) (  15 PUAN)
(    )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır
(   )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
( )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir
(   )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
(  )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.
(   )Edebi metinlerin her okunuşta yeni anlamlar kazanmasın sebeplerinde biri de edebi metnin çok anlamlı olmasındandır.
(   ) Resim dramatik sanat dalına girer.
(   ) Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır.
(   ) Türkçe Hint-Avrupa dil ailesindedir.
(    ) Türkçe eklemeli bir dildir.
           

BAŞARILAR DİLERİZ.

·         @     ˆSüre bir ders saatidir. Her soru on puandır. Notlandırmada ifadelerin düzgünlüğü, yazım ve noktalamaya dikkat edilecektir
1.     Sanat :Kendine özgü  üslubu olan özgün eserler sanat kapsamında değerlendirilir. ( edebiyat, resim, müzik vs.)5p
    Zanaat: Kendine özgü niteliği olmayan daha çok endüstriyel amaçla kopyalama yoluyla üretilen eserlerdir.
      ( Marangozun  ürettiği pencere doğraması, demircinin ürettiği  ferforje işler örnektir.)5p

2.            “Ekvatordan kuzey-güney yönünde birer derece açıyla geçerek bir kutuptan ötekine uzanan daire yaylandır. Ekvatorun çevresi 360 derece olduğundan 360 meridyen bulunur. Meridyenler arasındaki uzaklık ekvator üzerinde yaklaşık 111 km'dir. Bu uzaklık, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Meridyenlerin birleştiği kutuplarda bir nokta hâlini alır. Meridyenlerin yerini belirtmek için Londra'daki Greenwich (Grinviç) gözlemevinden geçen meridyen esas alınmıştır. "0" derece olarak kabul edilen bu meridyen başlangıç meridyenidir. Bunun doğusunda bulunan 180 meridyene doğu meridyenin, batısında bulunan 180 meridyene batı meridyeni denir. Ayrıca başlangıç meridyeninin doğusundakine Doğu Yarım Küre, batısındakine Batı Yarım Küre denir.”

   Yukarıdaki metinden de yararlanarak öğretici metinlerle edebi metinlerin en belirgin özelliklerini yazınız.  10p
         I. Dünya Savaşının bireyin davranışları  ve toplum  üzerindeki etkisini  anlatan edebi metin hangi bilimlerden yararlanır? Önemli  olan üç tanesini yazınız  (6 PUAN)

A) TARİH

B) PSİKOLOJİ

C) SOSYOLOJİ

“ opera , tiyatro ” sanatları  hangi sanat dallarına örnektir? ( 4 Puan )

Opera: DRAMATİK

Tiyatro: DRAMATİK


3. Öğretici metinler: Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.2p   Nesnel anlatım vardır.2p
                             Dil göndergesel işlevde kullanılır.1p
Edebi metinler: Sözcükler mecaz anlamlarıyla da kullanılır. 2p   Öznel anlatım vardır. 2p 
                           Dil sanatsal(şiirsel) işlevde kullanılır.  1p


                                                                                                                      
4.    Havada bir dost eli okşuyor derimizi,
         Boynu bükük adalar tanıyor sanki bizi.
         İçimize çevirip nemli gözlerimizi
        Geçtik yabancı gibi yakınından Rodos’un.
Bu dizelerde aşağıdaki verilen ses olaylarının karşısına yazınız. (10  puan)
A) Ünsüz benzeşmesi - geçtik
B) Ünlü daralması - akşuyor
C) Ünlü düşmesi- boynu
D) kaynaştırma : yakın-ı-n-dan
E)  ulama: dost eli
5.     GÖNDERİCİ ÖĞRETMEN:
İLETİ:”ÇOCUKLAR KONUYU ANLADINIZ MI?”
KANAL: ”SES
ALICI: ÇOCUKLAR
DÖNÜT:”EVET ANLADIK
BAĞLAM: SINIF
                                                                                                                                                    
6.       Anadolu’nun ve Anadolu insanının kaderini yazan Ceyhun Atuf Kasu ( : )  ( ) Benim en tanınmış şiirim ( , ) Kızamık Ağıdı’ dır (. ) ( ) derdi.
Yukarıdaki cümlede parantez içlerine gelebilecek noktalama işaretlerini yerleştiriniz. (10 puan)

7
Atebetü’l Hakayık
Eski Türkçe (Hakaniye Türkçesi)
Anadolu Notları (Reşat Nuri Güntekin)
Batı Türkçesi ,Çağdaş Türkçe
Fuzuli Divanı
Osmanlı Türkçesi
Yunus Emre Divanı
Eski Anadolu Lisesi


Handan ( Halide Edip Adıvar)
Batı Türkçesi ( Çağdaş Türkçesi)
8. 1975’te liseyi bitirecek ve kazanırsa Ankara Üniversitesinde okumak istiyordu. O yıl annesi Necla Hanım’ın ısrarları üzerine TRT’de açılan ses yarışmalarına katıldı. Otuz iki gün sonra cevap gelmişti.Gelen habere hiç de şaşırmamıştı. .Kendisinden çok annesi memnun oldu.
 (15 puan)
9. Aşağıdaki cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( NOT: Bir yanlış bir doğruyu götürür.) (15 puan)
( D  )Kültür, maddi ve manevi kültür diye ikiye ayrılır
( Y  )Dil en gelişmiş iletişim aracı değildir.
( D )Dil göstergeleri, yansıma sözcükler hariç nedensizdir
( Y  )Kültür, milletleri ortak değerler etrafında birleştirir.
( Y )Dil zaman içinde değişmeyen cansız bir varlıktır.
( D) Edebi metinlerin her okunuşta yeni anlamlar kazanmasın sebeplerinde biri de edebi metnin çok anlamlı olmasındandır.
( Y ) Resim dramatik sanat dalına girer.
( Y ) Sanat eserleri bilimsel eserler gibi bilgilendirici ve nesnel olmalıdır.
(Y) Türkçe Hint-Avrupa dil ailesindedir.
( D ) Türkçe eklemeli bir dildir.
           


BAŞARILAR DİLERİZ.
                                                                                          
·         @     ˆSüre bir ders saatidir. Her soru on puandır. Notlandırmada ifadelerin düzgünlüğü, yazım ve noktalamaya dikkat edilecektir. 
 


Tepkinizi bildirin:
reklamlar

0 yorum:

Yorum Gönder

Aşağılayıcı, argo, küfür ve kişisel haklara saldırı niteliğindeki yorumlar YAYINLANMAYACAKTIR...bolcevap