4. Ünite Ülkemizin Kaynakları Sayfa 63 Yedi Bölgeden Yedi Kaynak 4. Etkinlik Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Evren Yayınları Yedi Bölgeden Yedi Kaynak
6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı
Evren Yayınları 4. Ünite Ülkemizin Kaynakları Sayfa 63
Yedi Bölgeden Yedi Kaynak 4. Etkinlik Soruları ve Cevapları


YEDİ BÖLGEDEN YEDİ KAYNAK
Ülkemizin her bölgesinden birer önemli ekonomik kaynak bulunuz. Bu kaynakla ilgili etkinliği yapınız.

Kaynağın adı: Doğalgaz
Ülke ekonomisine katkısı: Günümüzde  enerji tüketiminin %24’ü doğalgazla karşılanmaktadır
Bulunduğu bölge: Marmara
########################################################
Kaynağın adı: Krom
Ülke ekonomisine katkısı: Dünya krom üretiminde Türkiye 4. sıradadır.İhraç edilerek  ülkemize gelir kazandırır.
Bulunduğu bölge: Akdeniz
########################################################
Kaynağın adı: Linyit
Ülke ekonomisine katkısı: Düşük kalorili olduğu için santrallerde elektrik üretiminde kullanılır.Dış ülkelere ihraç edilir.
Bulunduğu bölge: Ege
########################################################

Kaynağın adı: Taş kömürü
Ülke ekonomisine katkısı: Üretim sanayinde kullanılarak ekonomiye katkı sağlamaktadır.
Bulunduğu bölge: Karadeniz
########################################################

Kaynağın adı: Demir
Ülke ekonomisine katkısı: Demir- çelik endüstrisinin en önemli hammaddesidir. Türkiye demir cevheri rezervleri bakımından oldukça zengindir.
Bulunduğu bölge: Doğu Anadolu
########################################################
Kaynağın adı: Tuz
Ülke ekonomisine katkısı: Tuz Gölü`nden çıkarılarak işlenen tuzun Türk ekonomisine yılda 425 milyon dolar katkı sağladığı belirlenmiştir.
Bulunduğu bölge: İç Anadolu

########################################################