5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Berkay Yayınları 4. Ünite Ürettiklerimiz Sayfa 67 Ne Yapabilirim

5. Sınıf Berkay Yayınları Ne Yapabilirim
5. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Berkay Yayınları 4. Ünite Ürettiklerimiz Sayfa 67 Ne Yapabilirim Etkinlik Soruları ve Cevapları


Ne Yapabilirim

A. Aşağıdaki kutulara; tarım, hayvancılık, ormancılık, sanayi, turizm ve madencilikle ilgili üretime dayalı bir fikrinizi yazınız.
TARIM: Ülkemizde yetiştirilen ürün çeşitliliği artırılmalıdır.
HAYVANCILIK: Canlı hayvan sayısı artırılmalı,yetiştiriciye devlet destek sağlamalıdır. 
ORMANCILIK: Ormanların talan edilmesine izin verilmemeli,ormanlar korunmalı çok büyük botanik parklar yapılmalıdır. 
SANAYİ: Sanayide yerli üretim teşvik edilmeli,ithalat azaltılmalı,Pazar payımız büyütülmelidir. 
TURİZM: Daha fazla tanıtım yapılmalı,turistlere güzel davranılmalı,yeni turizm bölgeleri kazandırılmalıdır.
MADENCİLİK: Ülkemizdeki çıkarılmamış maden alanları tesbit edilmeli ve rantabl çıkartılarak ekonomiye kazandırılmalıdır. 

B. Ürettiğiniz fikirleri arkadaşlarınızla tartışarak bu fikirlerden birini seçiniz. Seçtiğiniz fikirle ilgili ya­pılabilecekleri konuşarak belirleyiniz ve aşağıda sizden istenilenleri yazınız.
Seçtiğiniz fikir:Botanik Bahçesi
Seçme nedeniniz: Ülkemizde olmayışı 
Ekonomiye katkısı: Eğer kurulursa turizme büyük katkısı olur.

Fikirlerinizle ilgili yapılacaklar: Batum’daki botanik bahçesi örnek alınabilir.Devlet tüm imkanlarını seferber edebilir.